Release-notes

Release maart 2019

Nieuw

 • Aangepaste anonieme enquêtelink
  • De anonieme enquêtelink die per taal wordt weergegeven op het tabblad “Distributie”, kan nu in een bepaald woord worden gewijzigd.
  • De originele anonieme enquêtelink blijft toegankelijk.

Aangepast

 • Agendeer een (SMS of e-mail) herinneringsuitnodiging
  • Wanneer u de eerste uitnodiging aan uw deelnemers met een persoonlijke link verzendt, kunt u de herinnering (en) vooraf plannen voor alle deelnemers die de enquête nog niet hebben voltooid op het moment dat de herinnering wordt verzonden.
 • Nieuwe terminologie: 
  • Panels worden nu "Samples" genoemd, Uitgebreide Panels zijn nu "Panels".

Release december 2018

Nieuw

 • Nieuw gebruikerstype “Account admin” (*)
  • Een Account admin kan Workspace-groepen maken, Workspace-groep admins- en normale gebruikers maken en toewijzen hoeveel gebruikers en workspaces kunnen worden gebruikt in een Workspace-groep.
  • een gebruiker toewijzen als Workspace-groep admin voor het beheer van de Workspace en de gebruikers hiervan.
 • Workspace-groepen
  • maak verschillende Workspaces binnen een Workspace-groep
  • snel en eenvoudig overzicht welke gebruiker toegang heeft tot de Workspace-groep
 • Reset wachtwoord voor panellid (alleen beschikbaar in Uitgebreide panels (**))
  • Klik op de link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord om een automatisch bericht naar het panellid te sturen voor het opnieuw instellen van het wachtwoord

Aangepast

 • PDF-Rapport: Toon of verberg de open-vraag anwoorden
  • In het tabblad “Instellingen” van online rapport kunt u aangeven of het PDF-rapport wel/niet de antwoorden van open vragen moet tonen.

(*) Neem contact met ons op om een gebruiker in te laten stellen als algemene Account admin.
(**)Uitgebreid panel is onderdeel van de Panelprofiel add-on, neem voor meer informatie contact op met uw lokale kantoor.


Release webinar

Release Oktober 2018

Nieuw

 • Sending reminder
  - Filtering a panel when using the reminder option. 

Aangepast

 • Survey add Content
  - Rearrangement of survey contents
  - Preview for each content item

Release juli 2018

Nieuw

 • Zelfhulp
  • stap voor stap een nieuwe gebruiker begeleiden
  • ondersteuning van bestaande gebruikers met specifieke functies 
 • nieuwe functie
  • {{function.round({{varname}}, number_of_decimals)}}
   stel het aantal decimalen in van een berekening van de aangepaste waarde 
 • Koptekst van een gedeelde Rapport link
  • verander de naam van de koptekst van een gedeelde online rapport 
 • Voucher Systeem (alleen beschikbaar voor een “Uitgebreid panel” (*))
  • Incentives toevoegen / bewerken met vouchercodes
  • Vouchercodes inwisselen met enquêtecredits

Aangepast

 • Nieuw Grafiek systeem
  • nieuw grafiektype: spider grafiek aka radar grafiek
  • muis over-effect om seriestatistieken te bekijken
  • responsieve grafieken
 • Panel gebruikersinterface
  • scheiding van de panelledenweergave en de panelveldenweergave
  • variabele groepen voor het groeperen van panelvelden 

(*)Uitgebreid panel is onderdeel van de Panelprofiel add-on, neem voor meer informatie contact op met uw lokale kantoor.

Release webinar

Release april 2018

Nieuw

 • Kopieer een enquête van een Workspace naar een andere Workspace
  - voor alle gebruikerstypen die toegang hebben tot beide Workspaces
  - de enquête wordt gekopieerd zonder de gegevens
 • Functies
  - Randbetween(a, b): we bieden een waardetoekenningsfunctie die een willekeurige waarde genereert tussen a (min) en b (max) waarde.
  - Randbetweendistinctlist(a, b, c): we bieden een andere waardetoekenningsfunctie die een lijst met verschillende willekeurige waarden genereert waarbij a de min, b de max is en c het aantal gegenereerde waarden.

Aangepast

 • Enkelvoudige of meervoudige kolominstelling voor een enkele keuze- en meerkeuzevraag gesorteerd van boven naar beneden en vervolgt in de volgende kolom.

Release maart 2018

Nieuw

 • (*)Panelprofiel 
  • Maak een registratie- of profielpagina en synchroniseer gegevens met een uitgebreid panel / voeg spaarpunten uit een enquête toe aan het panellid.
 • E-mail planner 
  • Agendeer het uitnodigings- of herinneringsbericht op een specifieke dag en tijdstip.
 • Enquête archief 
  • Archiveer ongebruikte enquêtes 
 • Randomiseer secties 
  • Toon secties met vragen in willekeurige volgorde.

Aangepast

 • Sla een berekening van vraagwaarden op
  • Berekende vraagwaarden kunnen worden opgeslagen in een aangepaste vraag variabele of panelprofiel variabele (alleen met panelprofiel add-on)
 • Placeholders 
  • Voor bijna alle vraagtypen en hun waarden / codes is een placeholder beschikbaar.
 • Panelleden bijwerken 
  • Panelleden bijwerken of verwijderen door het importeren van Excel-bestand
 • Standaard enquêtetaal 
  • Bij het aanmaken van een nieuwe enquête wordt de taalinstelling uit het profiel van de gebruiker overgenomen.
 • PDF download voor gebruikers van het gedeelde rapportlink 
  • De gebruiker van de gedeelde rapportlink heeft nu de mogelijkheid om de gegevens als PDF bestand te downloaden.
(*) De add-on voor Panelprofiel is een betaalde add-on-applicatie, neem voor meer informatie contact op met uw lokale kantoor.

Release webinar


Release januari 2018

Nieuw

 • Nieuwe Benchmark functie in het tabblad Analyseren 
  • Segmenten definiëren en toepassen op uw online, pdf en powerpoint-rapport. 
 • Nieuwe Grafiek Visualisatie Option 
  • verander het grafiektype in taart, kolom, staaf, gestapeld en gestapeld 100% voor elke vraag 
  • kies het statistiek type (gemiddelde of aantal) dat u in het diagram wilt weergeven 
 • Nieuw distributietype: SMS 
  • stuur een uitnodiging voor uw enquête door een sms te sturen naar de panelleden. 
 • Geef rapportsegmenten een naam 
  • Geef een rapportsegment een naam naar keuze 

Aangepast

 • Beperkte e-mailuitnodiging van niet-actieve enquêtes 
  • Als de enquête niet actief is, kunnen maximaal 20 panelleden worden uitgenodigd om te voorkomen dat live panelen ongewenst worden uitgenodigd. 
 • Analyseren: gescheiden tabblad voor kleurensjabloon instelling en het delen van de rapportkoppeling. 
 • Vraag-placeholders gebruiken in tekst 
  • de vraag placeholder op dezelfde pagina als de vraag wordt vernieuwd zodra een optie van die vraag is geselecteerd.

Release webinar (English only)


Release November 2017

Nieuw

 • Nieuw enquête element “Verstuur e-mail
  • Verstuur een e-mail naar wie je maar wilt.
  • Nodig het panellid uit met een persoonlijke link voor een andere enquête met de nieuwe placeholder {{survey(xxxx).personal_link}} waar “xxxx” het ID is van de andere enquête of gebruik de placeholder in enquête element.
 • PDF document met de gegeven enquête antwoorden met de nieuwe placeholder {{survey.answers_pdf}}
 • Online rapportage: aangepaste kleurenschema's maken en opslaan voor rapportgrafieken

Aangepast

 • Meer ontwerpopties voor de voortgangsbalk
 • Aangepaste dashboard lay-out met zijbalk en navigatie op de pagina “Analyseren”
 • Rapportage Filter opties:  Enquête start & eind datum, de mogelijkheid om data te filteren op datum en tijd dat de respondent de  enquête  is begonnen of heeft afgerond

Release webinar (English only)


Release Oktober 2017

Nieuw

 • Opt-out functie
  • De deelnemer kan een opt-out link in de uitnodigings e-mail ontvangen om uit te schrijven
  • De nieuwe placeholder is: {{panel.opt-out_link}}
  • De out-out link voegt het e-mail adres toe aan de opt-out lijst
  • De opt-out lijst is geldig voor de volledige workspace en niet alleen per enquête.
  • Een aangemelde e-mailadres ontvangt geen uitnodiging of herinnering meer en wordt ook geblokkeerd van de linklijst.
  • De opt-out lijst kan te allen tijde handmatig worden bewerkt
  • De lijst kan geëxporteerd worden als Excel bestand.

Aangepast

 • Analyse pagina: De online en pdf-rapporten bevatten nu tabellen met de distributie om de diagrammen aan te vullen.
 • Gedrag van de anonieme link: Zolang de enquête niet geactiveerd is, wijst de anonieme link naar de nieuwste versie, zonder eerst het interview te voltooien. Als de versie verandert tijdens het invullen van de enquête, wordt de deelnemer automatisch aan het begin van de enquête geplaatst
 • Placeholder kan nu gebruikt worden in het e-mail onderwerp van uitnodigingen en herinneringen.
 • Administratie van workspaces.
  • Gedetailleerde mogelijkheden om gegevens voor de uitvoer en rapporten te anonimiseren. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de deelnemer.
  • Een standaard HTML-template kan worden gedefinieerd die automatisch aan nieuwe enquêtes wordt toegewezen.
 • Extra prestatie- en beveiligingsverbeteringen

Release juni 2017

Nieuw

 • Excel import en export voor vertalingen
 • Upgrade van de Excelrapportage, Kruistabellen
  • Hiermee is het mogelijk om segmenten in het rapport te maken voor vergelijking
 • Filter op N/A opties
  • Het is nu mogelijk om een filter te maken gebaseerd op de N/A optie van een vraag
 • E-mail distributie uitgebreid
  • Bounce management
   • Nu kunt u de bounces van een e-mail distributie downloaden
  • Panel filter voor E-mail distributie
   • Bij het kiezen van een panel is het nu mogelijk om het panel te filteren, zodat alleen de leden van het gefilterde panel worden uitgenodigd

Aangepast

 • E-mail distributie
  • Naast het e-mailadres van "Afzender" is het nu mogelijk om de "Afzender" naam toe te voegen (bijvoorbeeld in Outlook: "Max Muster <max.muster@survalyzer.com>")
 • Prestatie van enquêtes en analyse pagina


Release april 2017

Nieuw

 • Autocomplete functie
  • Voegt een autocomplete lijst toe aan een openvraag veld
 • Schakel de autoscroll uit

Aangepast

 • Verbeterde versienummering
 • Foutafhandeling “Opstellen” pagina
  • De software informeert de gebruiker wanneer er een fout is en wordt gevraagd de pagina opnieuw te laden


Release februari 2017

Nieuw

 • Sta aanpassingen toe in geactiveerde enquêtes
 • N/A optie
  • De mogelijkheid om de optie “Niet van toepassing” voor alle vraagtypes toe te voegen
 • Multi-matrix vraagtype
 • Semantische differentiaal vraagtype
 • Partnerpanel leverancier
 • Randomiseer pagina’s binnen sectie
 • Verwijder antwoorden en quota
 • Nieuw placeholder survey.response_id

Gewijzigd

 • Account management
  • Nieuwe gebruikersrollen
   • Admin (voor het Account)
   • User (standaard gebruiker binnen een projectgroep)
  • Nieuw terminologie
   • account en projectgroepen in plaats van gebruikersgroepen en projecten
 • Schuifbalkvraag verbeteringen (discreet en doorlopend)
 • Voorkom dubbele e-mailadressen tijdens importeren


Release december 2016

Nieuw

 • Quota beheer om quota op een enquête in te stellen.
 • "Wachtwoord vergeten?" optie toegevoegd aan het aanmeldscherm.
 • Definieer de Highlight-kleur voor knoppen, selectievakken, etc.
 • Het vraagtype "Datum" met een datumselectie via een kalender en ook de mogelijkheid om een vroegste en laatste datumkeuze in te stellen.
 • Nieuwe taal: Turks.

Gewijzigd

 • Een aantal iconen op de Ontwerpen-pagina hebben een andere locatie gekregen.

Release oktober 2016

Nieuw

 • Enquête data-synchronisatie wordt nu direct (real-time) bewaard. Dit betekent concreet dat de antwoorden van de respondenten direct bewaard worden. Wanneer een respondent de vragenlijst in meerdere sessies invult, zijn de gegeven antwoorden altijd zichtbaar in de volgende sessies. Het is dus niet nodig om eerst naar de volgende pagina te gaan.
 • Toegang tot een enquête kan via een sleutel worden verleend. De sleutel is een toegangscode die aan een panellid wordt toegewezen. Wanneer de optie “Authenticatie met sleutel” bij de vragenlijstinstellingen wordt geselecteerd dan zullen alleen deelnemers met een sleutel de vragenlijst kunnen invullen. Standaard staat deze optie ingesteld op “Geen authenticatie” voor elke vragenlijst. 
 • Op de pagina Opstellen kan de vragenlijst naar een Word-bestand worden geëxporteerd. In dit bestand worden alle onderdelen en de bijbehorende filters getoond en ook een overzicht van alle metadata van de vragenlijst. Als het een meertalige vragenlijst betreft dan zal een apart bestand voor elke ingestelde vragenlijsttaal worden aangemaakt.
 • Om een PowerPointrapport aan uw eigen voorkeur aan te passen kunt u een sjabloon met opmaak en kleurcodering uploaden. Het sjabloon worden aan een projectgroep toegevoegd en kan met elk van de vragenlijsten in deze projectgroep worden gebruikt. Om u op weg te helpen uw eigen rapportsjablonen te ontwerpen kunt u een standaardsjabloon downloaden dat naar wens kan worden aangepast.
 • Bij de verzendmethoden E-mail en Linklijst op de Distributiepagina kunt u meer informatie vinden. Door op de regel van een verzending te klikken kunt u aan de linkerkant de ontvangers of panelgegevens inzien.

Gewijzigd

 • U kunt nu maximaal 20 URL variabelen aan een vragenlijst toevoegen.

Release september 2016

Nieuw

 • De filtermogelijkheden zijn toegevoegd aan rapportage en exports. Filters zijn nu beschikbaar voor online, PowerPoint-, Excel- en PDF-rapportages bij geactiveerde enquêtes. Daarnaast kan deze functie ook gebruikt worden bij de export van de ruwe data naar Excel en SPSS. De data kan gefilterd worden op de volgende kenmerken:
  • Enquêtevariabelen
  • Panelvelden
  • Soort apparaat van de respondent
  • URL-variabelen
  • Berekeningen
  • Responsstatus
 • Er is een nieuw vraagtype toegevoegd: drop-down. U kunt dit nieuwe vraagtype toevoegen door deze te selecteren op de pagina ‘Opstellen’.
 • Gebruikers kunnen bepalen hoe vaak een respondent de enquête in kan vullen. Een nieuwe instelling ‘Meerdere keren invullen toestaan/niet toestaan’ is beschikbaar via de enquête-instellingen. De standaardinstelling is dat een respondent slechts eenmalig de enquête in mag vullen.
 • Uw vragen kunnen nu een toelichtingstekst krijgen met uitleg aan de respondenten over de bedoeling van de vraag. Voor deze toelichtingstekst kunt u andere vormgeving instellen. Ook worden deze teksten niet meegenomen in rapportage en export.
 • Een nieuwe invulverplichting is toegevoegd aan de antwoordopties bij enkelekeuze-, meerkeuze- en matrixvragen die een tekstveld bevatten. Een respondent is nu verplicht om het tekstveld in te vullen wanneer de bijbehorende antwoordoptie de instelling ‘verplichte invoer’ is geactiveerd. 

Gewijzigd

 • U kunt nu de antwoordopties bij een enkele- of meerkeuzevraag horizontaal of verticaal laten plaatsen ten opzichte van elkaar. De standaardinstelling is verticale uitlijning. 
 • Online, PowerPoint- en PDF-rapportage zijn geüpdatet met de aantallen gegeven antwoorden N voor elke specifieke vraag in de enquête.


Release juni 2016

Nieuw

 • URL verwijzing voor respondenten is nu mogelijk: u kunt respondenten naar een andere weblocatie doorverwijzen vanaf elk onderdeel van de vragenlijst. De doorgestuurde respons kan worden gerubriceerd als ‘In Behandeling’, ‘Afgerond’ of ‘Screenout’. URL Doorverwijzing is in te stellen via Opstellen.
 • De ‘Terug’ knop kan nu per vragenlijst worden ingesteld: u kunt nu instellen of deze knop wel of niet beschikbaar is voor een vragenlijst. Wanneer deze niet beschikbaar is dan kunnen respondenten niet terugbladeren in de vragenlijst. De ‘Terug’ knop staat standaard als beschikbaar ingesteld.
 • Nieuwe placeholders voor paginakop en -voet zijn beschikbaar: gebruikers kunnen een opmaak sjabloon uploaden op de Vormgeving pagina met daarin de paginakop en -voet placeholders. De placeholders {{survey.header}} en {{survey.footer}} zullen de inhoud van Koptekst en Voettekst op de Vormgeving pagina vervangen.
 • Een placeholder voor respons is beschikbaar: u kunt gebruik maken van de placeholder {{survey.answers}} in de enquête die aan de respondent getoond wordt als een link, die naar een pagina gaat waar een overzicht van alle gegeven antwoorden te zien is. Respondenten kunnen in dit overzicht geen wijzigingen in de gegeven antwoorden maken.

Gewijzigd

 • De export van het Excelrapport is verbeterd: het aantal respondenten (N) dat een gegeven vraag heeft beantwoord wordt nu onder die vraag getoond.
 • Snelkoppelingen op de Distributie pagina: toevoeging van links voor ‘Herinneringsmail versturen’ en ‘Download linklijst’ op de e-mailverzendlijst.


Release mei 2016

Nieuw

 • Zelfgemaakte validaties: gebruikers kunnen nu zelfgemaakte validaties inbouwen in de vragenlijst, op basis van de gegeven antwoorden. Wanneer er niet aan de ingegeven voorwaarden wordt voldaan, zullen de respondenten een foutmelding zien en kunnen zij niet verder met de enquête tot ze wel aan de voorwaarden voldoen. De condities voor validaties werken op dezelfde wijze als condities voor filters. De foutmelding wordt alleen getoond wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 • Berekeningen in filtervoorwaarden: u kunt complexe condities invoeren die gebaseerd zijn op vragenlijst-, panel- en URL-variabelen. De volgende rekenkundige operatoren worden ondersteund:
  • Optellen (+)
  • Aftrekken (-)
  • Vermenigvuldigen (*)
  • Verdelen (/)
 • Vraagtype ‘e-mail’: de gebruiker kan het vraagtype ‘e-mail’ toevoegen aan de vragenlijst. De invoer van de respondent wordt hierop gevalideerd.
 • Verzenden met linklijst: een nieuwe manier om je vragenlijst te versturen. Een lijst met unieke links voor een vragenlijst kan gegenereerd worden voor een specifiek panel en buiten Survalyzer om verstuurd worden door de gebruiker. 
 • Extra instelling voor het verzamelen van respondentgegevens: op project-niveau is het mogelijk om het al dan niet opslaan van respondentgegevens als IP-adres en user agent info toe te staan.
 • Server-validatie bij de invoer van respondenten. Het antwoord dat de respondent invoer wordt tevens door de server gecontroleerd.
 • Engelse help-pagina: deze helpsite is nu ook beschikbaar in het Engels: http://help.survalyzer.com/

Gewijzigd

 • Responsestatistieken zijn verbeterd: informatie over responsstatistieken is nu consistent op de distributiepagina en de analyse-pagina, en in de exports en rapportages. Er worden drie soorten responsstatussen gehanteerd:
  • Niet beantwoord: respondent heeft de link niet geopend.
  • Wordt aan gewerkt: respondent is begonnen met de enquête maar heeft deze nog niet afgerond.
  • Voltooid: respondent heeft de enquête volledig afgerond.
 • Het codeboek in de Excelexport is uitgebreid: in deze versie wordt in de kolom ‘Question’ de daadwerkelijke vraagtekst getoond. Ook zijn er twee kolommen toegevoegd: ‘Row’ en ‘Choice/Column’ .


Release april 2016

Nieuw

 • Meertalige enquêtes: Vanaf nu kunnen enquêtes verschillende taalvarianten bevatten. U hoeft dus niet meer voor iedere taal een afzonderlijke enquête aan te maken.
 • Meertalige e-mailverzendlijsten: Ook e-mailverzendlijsten kunnen vanaf nu aangemaakt worden in meerdere talen, net zoals de enquêtes. U kunt dus de panelleden contacteren in de door u ingestelde taal.
 • Taal instellen voor panelleden: Nieuw is dat u een taal kunt instellen bij panelleden – meteen al bij de import, maar ook later nog. Met deze taalinstelling kunt u berichten in de juiste taal naar panelleden sturen.
 • Meertalige HTML-sjablonen: Ook de HTML-sjablonen hebben we uitgebreid met taalcodes. Daardoor is het nu bijvoorbeeld mogelijk om per enquêtetaal verschillende afbeeldingen te laten zien.
 • Meertalige online-rapporten: Nieuw is dat u online-rapporten kunt aanbieden in alle talen die beschikbaar zijn in de enquête. Welke taal getoond wordt, geeft u aan in de toegangsgegevens die u meestuurt.
 • Nieuwe talen voor enquêtes
 • Tot nu toe waren de volgende talen al beschikbaar: Duits, Engels, Frans en Nederlands. Nu zijn ook enquêtes mogelijk in deze nieuwe talen:
  • Italiaans
  • Pools
  • Portugees
  • Russisch
  • Oekraïens

Gewijzigd

 • Exports van ruwe gegevens (in Excel- en SPSS-formaat): Vanaf nu worden niet meer alleen de voltooide vragenlijsten geëxporteerd, maar ook de lijsten waaraan begonnen is. In de nieuwe kolom 'Status' wordt bijgehouden wat de status van een vragenlijst is: nog niet begonnen, begonnen of beëindigd.
 • Uw enquêtes zien er beter uit in Vormgevings-modus 'Layout-instellingen': Nieuw is dat de breedte van enquêtes op grote beeldschermen nu beperkt wordt tot 1200 pixels. Dat zorgt voor verbeterde leesbaarheid van de vraagteksten.
 • De kleuren van de grafieken in rapporten – online, PowerPoint en PDF – zijn geoptimaliseerd en aangepast aan het Survalyzer-kleurenschema.


Release januari 2016

Nieuw

 • Placeholders: Vanaf nu kunt u in enquêtes en e-mailberichten gebruik maken van placeholders. Placeholders, of plaatshouders, zijn tekstelementen die dynamisch vervangen worden, bijvoorbeeld door het antwoord van een deelnemer op een voorgaande vraag of door de waarde van een panelveld.
 • Validatie als getal: Met deze optie kunt u bepalen dat antwoorden van de enquêtedeelnemers in tekstvelden een getal moeten zijn. Ook kunt u desgewenst het toegestane waardebereik en het maximale aantal plaatsen achter het decimaalteken bepalen.
 • Nieuwe rapportformaten
  • Excelrapport. Anders dan de export met ruwe gegevens in Excelformaat bevat het Excelrapport draaitabellen met geaggregeerde gegevens en het is daarmee uitstekend geschikt als basis voor het maken van eigen grafieken.
  • Het online rapport staat nu ook op de pagina 'Analyseren', zodat u de resultaten van uw enquêtes online door kunt geven. Het online rapport is beveiligd met een wachtwoord.
  • PDF-rapport. Dit is een afdrukbare versie van het online-rapport, dat bijvoorbeeld per e-mail doorgestuurd kan worden en ook zonder internetverbinding gelezen kan worden.

Gewijzigd

 • Bij vragen van het type rangorde kunnen enquêtedeelnemers ook elementen die al in volgorde gezet zijn opnieuw per drag&drop naar het onderste deel verschuiven en een nieuwe volgorde aangeven.
 • Filters kunnen nu ook voorwaarden bevatten die betrekking hebben op vragen van het type rangorde.