Samples / Panels

Een panel is een groep personen die aan een enquête deelnemen. Panels zijn nodig om deelnemers per e-mail voor enquêtes uit te kunnen nodigen. De leden van een panel kunnen voor meerdere enquêtes uitgenodigd worden en voor een bepaalde enquête kunnen de leden van meerdere panels uitgenodigd worden. Afhankelijk van welke informatie gewenst is, kunnen bij ieder paneldeellid een aantal gegevens opgeslagen worden, zoals e-mailadres, naam, geslacht, taal en verdere informatie. 

Panelbeheer

Op de pagina 'Panels', te bereiken via 'Panels' in het hoofdmenu, kunt u uw panels beheren.

Nieuw panel aanmaken

Klik rechtsboven op de knop 'Nieuw panel aanmaken' om een nieuw panel aan te maken. Geef het panel op de volgende pagina een duidelijke, voor zich sprekende naam, zodat u het panel snel terug kunt vinden in de panellijst. Deze naam is alleen intern zichtbaar en kan altijd gewijzigd worden.

Bestaande panels

In de tabel 'Panels' staat voor ieder van uw panels een gegevensrecord met de naam van het panel, het aantal leden dat het panel bevat en de aanmaakdatum ('Aangemaakt'). Na klikken op een tabelrij kunt u het betreffende panel bekijken. Met de knoppen aan de rechterkant kunt u een bestaand panel exporteren (als Excelbestand) of verwijderen. Het verwijderen wordt pas uitgevoerd nadat u de actie bevestigd heeft.

Bewerken van het panel en beheer van de panelleden

U kunt de panelleden beheren door op een record in de panellijst te klikken. Rechts kunt u de panelnaam wijzigen, panelleden handmatig toevoegen of importeren uit een bestand, of het panel exporteren. In de tabel links ziet u een record voor ieder panellid.

Panelleden handmatig toevoegen

Door klikken op de knop 'Panellid toevoegen' kunt u panelleden handmatig toevoegen. Deze optie is geschikt als u slechts een paar personen in wilt voeren. Gaat het om het toevoegen van een groter aantal leden, kies dan de optie 'Panelbestand importeren' (zie hieronder). 

Voor een nieuw panellid kunt u naast 'E-mail' het e-mailadres, achter 'Voornaam' de voornaam en achter 'Achternaam' de achternaam van het panellid invoeren. Ten minste een van deze gegevens is verplicht om het record op te kunnen slaan. Klik op de panelnaam in de paginatitel om terug te gaan naar de lijst met de panelleden.

Panelleden importeren uit bestand

Klik op de knop 'Panelbestand importeren' aan de rechterkant om panelleden uit een Excelbestand te importeren. Gebruik deze functie als u een groter aantal leden aan een panel wilt toevoegen.
 
De functie 'Panelbestand importeren' opent de import-assistent. In de eerste stap kiest u het bestand dat u wilt importeren. Voor de import kunt u uitsluitend Excelbestanden van het type '.xlsx' gebruiken. Via de link 'Voorbeeldbestand voor panelimport downloaden' kunt u een template downloaden dat u als voorbeeld kunt gebruiken voor uw importbestand.

Aanwijzing: Survalyzer ziet de gegevens in de eerste rij als kolomtitels.

Klik op het grijze vlak om het bestand te selecteren of sleep het gewenste bestand naar het grijze vlak met drag&drop. De assistent analyseert het geselecteerde bestand. In de volgende stap kunt u de veldtoewijzing definiëren.
Als het import bestand meerdere vermeldingen heeft van hetzelfde e-mailadres, wordt er een melding in de browser weergegeven. Daar kunt u kiezen of de dubbele invoer wordt ingevoerd of alleen de eerste dataset met dit e-mailadres wordt ingevoerd (unieke e-mailadressen). Op deze manier kunt u bepalen of het paneel alleen unieke e-mailadressen of meerdere vermeldingen van hetzelfde e-mailadres heeft.

Veldtoewijzing

In deze stap van de import-assistent legt u vast welke kolommen van uw bestand geïmporteerd moeten worden en welke panelvelden aan deze kolommen toegewezen moeten worden. Selecteer eerst onder 'Werkblad' het werkblad dat de panelleden bevat die geïmporteerd moeten worden. Vervolgens gaat u onder 'Veldtoewijzing' aangeven aan welk panelveld de records van een kolom toegewezen moeten worden. Standaard wordt de kolomtitel, dat is de waarde in de eerste rij van het werkblad, gekozen als veld. Als in het panel nog geen door de gebruiker gedefinieerd veld met deze naam aanwezig is, dan maakt Survalyzer een nieuw gebruiker-gedefinieerd veld aan met de kolomtitel als naam. Met behulp van de keuzelijsten in de eerste regel onder 'Veldtoewijzing' kunt u deze toewijzing aanpassen. U kunt Survalyzer ook duidelijk maken dat een kolom niet geïmporteerd moet worden, door de optie 'Negeer deze kolom' te kiezen.

Klaar met de veldtoewijzing? Dan kunt u de deelnemersimport starten door te klikken op de knop 'Import'.

Respons van een panellid beheren

U kunt de antwoorden inzien die een panellid heft gegeven. Als u de gegevens van een panellid opent dan krijgt u een overzicht te zien van alle enquêtes waarvoor een uitnodiging om deel te nemen is verstuurd. U kunt de status van dit panellid voor elke enquête zien en kunt u ook acties uitvoeren via de iconen aan het einde van de regel:


  Als u op het icoon van een oog klikt dan zal een nieuwe pagina openen waar u alle antwoorden op de vragen van de enquête kunt inzien.
Door op dit herstel icoon te klikken zal de enquête worden teruggezet en zullen alle antwoorden worden gewist. De status zal ‘Begonnen’ of ‘Niet gereageerd’ worden afhankelijk van de oorspronkelijke status.
  Met dit icoon kunt u de uitnodiging aan het panellid deactiveren. Nu zal de persoonlijke link niet langer functioneren.

Panelvelden

Panelvelden zijn attributen van paneldeelnemers, zoals e-mailadres, voornaam of achternaam. Voor iedere paneldeelnemer hebben deze velden bepaalde waardes. Deze velden kunt u door middel van zogenoemde placeholders gebruiken in de vragenlijsten of in e-mailberichten (zie ook Placeholders). Survalyzer onderscheidt de volgende twee soorten panelvelden.

Systeemvelden

De volgende systeemvelden zijn in ieder panel en dus ook voor iedere paneldeelnemer beschikbaar.
  • E-mailadres ('Email')
  • Voornaam ('First Name')
  • Achternaam ('Last Name')
  • Taal ('Language')
De namen van deze velden kunnen niet gewijzigd worden.

Systeemveld 'E-mail'

Het hier ingevulde e-mailadres wordt bij het versturen van uitnodigingen of herinneringen (zie ook Distributie) gebruikt als ontvangeradres. Als dit veld bij een bepaald panellid leeg is of een ongeldig e-mailadres bevat, dan kunt u geen e-mails versturen naar deze respondent.

Systeemveld 'Language'

In dit veld staat wat de voorkeurstaal van het panellid is. Deze taal wordt gebruikt bij enquêtes en e-mailverzendlijsten, voor zover dit systeemveld ingevuld is. Als dat niet zo is, dan wordt de in de enquête of de verzendlijst aangegeven standaardtaal gebruikt.

Als u de taal al bij de import wilt vastleggen, dan moet u daarvoor een taalcode van twee tekens lang gebruiken. Bijvoorbeeld voor Nederlands  is het 'nl' en voor Engels 'en'.

Een lijst met alle taalcodes vindt u hier: Taalcodes

Systeemveld 'Token'

Het is mogelijk om een token voor alle panelleden te definiëren. Als een respondent wordt uitgenodigd aan een onderzoek met Authenticatie geactiveerde, kan hij alleen toegang krijgen tot de enquête met zijn token, op de login pagina of via een link met een geïntegreerde token.

Een token moet altijd uniek zijn over de gehele workspace.

Om een unieke token voor de Excel upload te genereren, kunt u één kolom van dit Excel-sheet gebruiken.

Door de gebruiker gedefinieerde velden

Aanwijzing: Binnen een panel hebben alle leden dezelfde door de gebruiker gedefinieerde velden. Als u bij een deelnemer een gebruikergedefinieerd veld toevoegt of weghaalt, dan werkt dit door bij alle andere leden van het betreffende panel.

Ieder panel kan naast de systeemvelden een onbeperkt aantal door de gebruiker gedefinieerde velden bevatten. Bij de systeemvelden kunt u alleen de waarde van het veld per deelnemer vastleggen (bijvoorbeeld 'Alex' in het veld voornaam); de naam van het veld is door het systeem bepaald. Bij gebruikergedefinieerde velden kunt u zelf een naam bedenken  voor het veld (vrije keuze, bijvoorbeeld 'Afdeling') en het gegevenstype bepalen. Gebruikergedefinieerde velden kunt u handmatig aanmaken zoals hieronder beschreven is in 'Beheer van door de gebruiker gedefinieerde velden'. Als u panelleden importeert uit een bestand, dan maakt Survalyzer automatisch gebruikergedefinieerde velden aan en wijst ze automatisch toe (zie hierboven).

Beheer van door de gebruiker gedefinieerde velden

Om de gebruikergedefinieerde velden van een panel te beheren, begint u met het openen van een bestaande paneldeelnemer of met het aanmaken van een nieuwe paneldeelnemer in het gewenste panel. Door klikken op de knoppen rechts onder 'Veld toevoegen' voegt u een nieuw gebruikergedefinieerd veld van een bepaald type toe. U kunt kiezen uit de volgende types:
  • Tekst: Kan vrije tekst als waarde opslaan. 
  • Heel getal: Kan een geheel getal (dus zonder decimaalteken) opslaan. Toegestaan zijn waarden tussen -9007199254740991 en 9007199254740991. 
  • Gebroken getal: Kan een gebroken getal opslaan van maximaal 16 tekens (cijfers voor en achter decimaalteken bij elkaar geteld). Als decimaal scheidingsteken geldt de punt. 
  • Datum: Kan een datum met dag, maand en jaar opslaan.
De veldnaam van een door de gebruiker gedefinieerd veld kunt u altijd wijzigen (werkt door in het gehele panel), evenals de waarde (heeft alleen betrekking op het geopende panellid). Het gegevenstype dat u opgegeven heeft bij het aanmaken van een nieuw gebruikergedefinieerd veld kan niet gewijzigd worden.