FAQ

Vormgeving

Matrixvraag

Breder maken van de kolom met subvragen in een matrixvraag/wijzigen opmaak van matrixvraag

De standaard breedte van de subvragen in een matrixvraag wordt zo berekend dat alle antwoordkolommen een gelijke breedte krijgen en dat de kolom voor de subvragen iets breder wordt. Wanneer u de kolombreedte van de subvragen aan wilt passen zodat deze beter wordt getoond, dan kunt u onderstaande code gebruiken.

Pas de breedte van de kolom aan in de matrixvraag door de volgende code toe te voegen.

Alleen het gemarkeerde onderdeel hoeft te worden aangepast om de kolom met de subvragen smaller of breder te maken:

<style type="text/css">

@media (min-width: 768px) {

.rsp-matrix-container td.rsp-formlabel {width: 30% !important;}

}

</style>

Aanpassen antwoordkolommen in een matrixvraag / Wijzigen opmaak van matrixvraag

Ook kunt u de breedte van de kolommen met antwoordopties aanpassen door onderstaande code aan de matrixvraag toe te voegen.

Alleen het gemarkeerde onderdeel hoeft te worden aangepast om de kolom met de antwoordopties smaller of breder te maken:

<style type="text/css">

@media (min-width: 768px) {

.rsp-matrix-container td.rsp-formfield {width: 3% !important;}

}

</style>

Aanpassen van de breedte van de eerste kolom in een matrixvraag

Wanneer u verschillende matrixvragen met een verschillend aantal kolommen op een pagina heeft opgenomen, dan kan deze aanpassing nuttig zijn.

In de volgende code kunt u het geel gemarkeerde gedeelte aanpassen om de eerste kolom breder of smaller te maken en het groen gemarkeerde gedeelte kan worden aangepast als de gehele tabel niet de volle breedte van de pagina benut.

<style>

@media (min-width: 768px) {

.rsp-matrix-container td.rsp-formlabel.rsp-table-col1{

width: 350px !important;

max-width: 350px !important;

min-width: 350px !important;

}

.rsp-matrix-container td.rsp-formfield{ width: 200px; }

}

</style>


Talen met een schrijfrichting van rechts naar links

Voor het geval dat u uw enquête wilt opstellen in een taal met een schrijfrichting van rechts naar links, zoals Arabisch, dan kunt dit op de pagina Vormgeving aanpassen.


In dit geval zullen sommige styles moeten worden gedefinieerd en ook zullen links-naar-rechts styles moeten worden aangepast.

Om te beginnen zal de schrijfrichting voor de hele enquête moeten worden vastgesteld:html:lang(ar) * {

direction: rtl;

}

 

Vervolgens zult u nieuwe marges, paddings en floats moeten aanmaken voor de elementen:html:lang(ar) .rsp-single-container .rsp-formlabel, html:lang(ar) .rsp-multiple-container .rsp-formlabel {
margin-right: 30px;
margin-left: auto;

}

html:lang(ar) .rsp-single-container > ul, html:lang(ar) .rsp-multiple-container > ul {
float: right;
}

html:lang(ar) .rsp-progress-container{
padding-left: 10px;
}

@media all and (max-width:768px) {

html:lang(ar) .rsp-matrix-container td.rsp-formfield div:not(old).rsp-formlabel {
margin-right: 35px;
margin-left: auto;
text-align: right;

}

html:lang(ar) .rsp-matrix-container td.rsp-formfield .rsp-radio:not(old)+label:before, html:lang(ar) .rsp-matrix-container td.rsp-formfield .rsp-checkbox:not(old)+label:before {
right: 10px;
}

html:lang(ar) .rsp-single-container > ul, html:lang(ar) .rsp-multiple-container > ul, html:lang(ar) .rsp-single-container > ul > li, html:lang(ar) .rsp-multiple-container > ul > li {
padding-left:12px;
padding-right: 0px;

}
}

html:lang(ar) .rsp-btn-next {
float: left;
}

html:lang(ar) .rsp-btn-back {
float: right;
}

 Als u dit heeft gedaan dan zal deze Vormgeving geschikt zijn voor talen met een schrijfrichting van rechts naar links:


Validatie

Minimum en maximum aantal keuzes aan antwoorden

Als u een minimum of maximum aantal mogelijke antwoordkeuzes wilt instellen voor een meerkeuzevraag, dan kunt u hier zelf een validatie voor aanmaken.

In het volgende voorbeeld is een validatie voor een meerkeuzevraag weergegeven. De operator ‘Aantal geselecteerd’ is hier gekozen en is ingesteld voor het gewenste bereik om de validatie te laten slagen.


Spam filter problemen

IP-adres van de email server

Neem contact op met de support afdeling voor de juiste instellingen.

SPF, DKIM and DMARC

SPF

SPF is een DNS-vermelding en registreert e-mailservers die e-mailberichten mogen versturen in de naam van het domein. Voor deze controle wordt het e-mailveld "Retour-pad" (die van het veld "Van" kan variëren) gebruikt. Vanwege het bounce management van Survalyzer, wijst het e-mailveld "Return-Path" altijd op een Survalyzer-domein. Daarom moeten de SPF Records ten allen tijden correct verwijzen.

DKIM

DKIM is een DNS-vermelding en bevat de publieke sleutel voor het valideren van de DKIM-handtekening van een email. Voor deze controle wordt het veld 'van' gebruikt. Op verzoek van de klant kunnen we DKIM inschakelen voor specifieke afzender domeinen. Voordat we DKIM inschakelen, moet u de volgende actie uitvoeren, anders is uw e-mail gevoelig voor spam.

Maak DNS entries van het type "CNAME" aan:"survalyzer1._domainkey.<yourdomain>" verwijzen naar "survalyzer1._domainkey.survalyzer.com"

"survalyzer2._domainkey.<yourdomain>" verwijzen naar "survalyzer2._domainkey.survalyzer.com" 
<yourdomain> is het domein dat u gebruikt om e-mails van Survalyzer te verzenden.

Opmerkingen:

We zetten DKIM in per domein. Als u een ander domein gebruikt om e-mails te verzenden, wordt de DKIM-handtekening niet toegevoegd

     We zullen de handtekening voor de publieke sleutel toevoegen bij "survalyzer1._domainkey.survalyzer.com" en "survalyzer2._domainkey.survalyzer.com"

     Bij de ondertekening van de e-mails ziet u dat het record is gemaakt voor het domein "survalyzer1._domainkey. <Yourdomain>" of "survalyzer2._domainkey. <Yourdomain>"

 

DMARC 

is een DNS-vermelding die instructies bevat over welke acties worden uitgevoerd met e-mails die niet overeenkomen met SPF of DKIM.

SPF Alignment:

Het veld "Return-Path" wordt vergeleken met het veld "from". Als ze niet overeenkomen, is SPF niet uitgelijnd. Zoals hierboven uiteengezet, kunnen we op dit moment geen SPF-aligment bereiken, vanwege het uitgebreide bounce management.

DKIM Alignment:

Het veld "from" wordt vergeleken met het onderwerp uit de DKIM handtekening. Deze uitlijning kan worden geïmplementeerd zoals hierboven beschreven.

DMARC moet door de klant ingeschakeld en onderhouden worden op het domein van de klant.


EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Hoe zorg ik ervoor dat de AVG correct wordt geïmplementeerd in mijn enquêteprojecten?

Survalyzer-enquêtes kunnen worden uitgevoerd met de volgende 3 maatregelen in overeenstemming met de AVG, die direct van toepassing is vanaf 25 mei 2018 in alle EU-landen.

(1) In uitnodigingen voor enquêtes, op de startpagina van de enquête en / of in de voettekst van de enquête, koppeling naar een (niet-geactiveerde) enquête die alleen uit de eindpagina bestaat die alle benodigde privacyinformatie voor de deelnemer bevat , Verderop in de voorbeelden vindt u een link naar zo'n voorbeeldtekst.

(2) Schrijf een zin in de enquête-uitnodiging waarin staat dat de deelnemer door het openen van de enquêtekoppeling expliciet instemt met de opslag en evaluatie van zijn informatie en het privacybeleid heeft gelezen. Een voorbeeldzin is hieronder te vinden in de voorbeelden.

(3) Toestaan dat de genodigde zich afmeldt voor de adreslijst met een opt-outlink in de uitnodiging, zodat uitnodigingen in de toekomst niet meer naar hun adres worden verzonden.

Naast de bovenstaande maatregelen moet u, in het geval van het verzamelen van persoonlijke gegevens, de deelnemer een contactmoment bieden zodat de deelnemer informatie over zijn of haar daadwerkelijk opgeslagen persoonlijke gegevens kan verkrijgen en een verwijderingsopdracht voor zijn persoonlijke gegevens kan starten. Deze contactoptie kan samen met de andere informatie op de privacypagina verschijnen (eindpagina van de enquête vermeld onder punt 1).

Voorbeelden:

(1) Klik hier voor een voorbeeld van een infopagina voor het privacybeleid, dat u voor uw project kunt gebruiken (u moet de geel gemarkeerde delen voor uw project wijzigen). Koppel dit in uw uitnodiging met de volgende voorbeeldzin over de woorden "privacybeleid".

(2) Voeg deze voorbeeldzin toe aan de uitnodiging direct voor de enquêtekoppeling: "Door de onderstaande enquête te openen, stemt u in met de opslag en evaluatie van uw antwoorden en met het privacybeleid."

(3) Gebruik de OptOut placeholder {{panel.opt_out_link}} in de uitnodigingsmail om een link in te voegen die het e-mailadres van de panellid opslaat in de opt-outlijst. E-mailadressen in de OptOut-lijst zullen geen uitnodigingen meer ontvangen, mochten ze aanwezig zijn in een panel van dezelfde Workspace. U kunt bijvoorbeeld een koppeling maken onder deze zin: "Als u geen uitnodigingen meer van ons wilt ontvangen, klikt u hier."

Anders

Een QR-code aanmaken

Als u een QR-code wilt gebruiken, kopieert u eerst de enquêtelink op de Distributiepagina.

Open vervolgens de volgende URL in uw browser:

http://qrcode-generator.nl

Op deze website kunt een Titel opgeven, de enquêtelink in het veld URL plakken en ook het formaat van de QR-code selecteren.

Klik op de knop ‘Genereer QR-Code’.

U ziet dan aan de rechterkant van de pagina de QR-code en overige vindplaatsen.

Hoe Upload je Afbeeldingen

Je upload een afbeelding door de rich text editor (RTF) te openen. 
Daar vind je de volgende icoon binnen het menu van de RTF-editor:

Door te klikken op het icoon open je het volgende dialoogvenster:


Zoals je kan zien heeft dit scherm meerdere tabbladen. Een daarvan is “Upload”. Deze moet je openen om een afbeelding te kunnen uploaden.


Als je een bestand hebt gekozen om te uploaden, klik je op “Naar server verzenden” om het bestand werkelijk te uploaden. Zodra het bestand is ge-uploadt zal er een nieuw dialoogvenster openen met het volgende bericht:

 

Nu is de afbeelding in de bibliotheek. Om de afbeelding te kunnen gebruiken in je vragenlijst, moet je het selecteren. Dit doe je door op de ‘Informatie afbeelding”tab te klikken. Je klikt daarna op “Bladeren op server” om de afbeeldingen te zien die al in je bibliotheek zijn opgeslagen.

 

In deze bibliotheek, kan je alle afbeeldingen vinden die zijn geüpload vanuit de workspace, niet alleen die van de huidige enquête.

 

Daar kan je ook de afbeeldingen verwijderen die je niet meer gebruikt. Om de afbeelding te gebruiken die je wilt gebruiken in een tekst, klik je erop.

Door dit te doen wordt de afbeelding geselecteerd en geplaatst in de tekst.

Is er een textcounter?

Soms wil je een textcounter voor de deelnemer hebben, zodat hij kan zien hoeveel karakters hij al heeft gebruikt of hoeveel er overblijft (als een maximum is gedefinieerd).

Hiervoor hebben we een textcounter-add-on gemaakt. Dit kan alleen worden gebruikt als een HTML-template in gebruik is. Daar moet dit bestand in worden opgenomen: Link naar bestand

Nadat het JS-bestand is opgenomen, kunt u de volgende code in de broncode van een open vraag gebruiken met een groot invoerveld:
<div class="textCounter" data-maxlength="300" data-position="top-left" data-qcode="q1" data-text="Characters left:">&nbsp;</div>

Niet alle elementen (of attributen) moeten worden ingesteld. Hier een overzicht inclusief uitleg:

Attribute

Verplicht

Description

class=“textCounter“

Ja

Met deze waarde begint de add-on te werken. Zonder deze waarde werkt de add-on niet.

data-maxlength=““

nee

Met dit kenmerk kunt u het maximaal aantal tekens invoeren voor het invoerveld. De browser controleert het aantal gebruikte tekens. Als de deelnemer het maximaal aantal karakters bereikt, worden alle extra tekens verwijderd. De textcounter telt omgekeerd (van het maximum aantal karakters tot 0).

 

Als dit attribuut niet is ingesteld, telt de teller op.

data-position=““

ja

Dit attribuut definieert de positie van de teller. Dit zijn de 4 mogelijkheden:

top-left = linksboven

top-right = rechtsboven

bottom-left = linksonder

bottom-right = rechtsonder

data-qcode=““

ja

Hier is de vraagcode gedefinieerd, zodat deze functie alleen het tekstveld van deze vraag beïnvloedt.

data-text=““

nee

Met dit kenmerk kan de tekst voor de teller ingesteld worden.


De textcounter wordt alleen weergegeven als het tekstveld de focus heeft. De bovenstaande code moet in de bron van de vraagtekst in alle talen van de enquête worden opgenomen.

Veelgebruikte reguliere expressies (RegExp)

Klik hier als u regelmatig gebruikte reguliere expressies wilt zien.