Enquêtes‎ > ‎

Vormgeving


Op de pagina 'Vormgeving' kunt u de vormgeving van de enquête aanpassen. Daarbij kunt u kiezen uit twee vormgevingsmodi: 'Opmaakinstellingen' en 'HTML-template'. Deze beide modi sluiten elkaar uit, u kiest dus óf de opmaakinstellingen óf het HTML-template. Als u met een HTML-template werkt, dan heeft de in de opmaakinstellingen gedefinieerde lay-out geen effect. Werkt u met de opmaakinstellingen, dan hebben de instellingen van het template geen invloed.

De voortgangsbalk wordt onafhankelijk van de gekozen vormgevingsmodus getoond.

Alle wijzigingen die u doorvoert op de pagina 'Vormgeving' hebben direct effect op het uiterlijk van de enquête.

Opmaakinstellingen


Met behulp van de opmaakinstellingen kunt u de vormgeving van de enquête als geheel aanpassen. Een voorbeeld: als u de letterkleur van de vragen wijzigt, dan wordt dat doorgevoerd in alle vragen van de actuele enquête. Wilt u een bepaalde vraag of antwoordoptie er afwijkend uit laten zien, dan kunt u daarvoor de teksteditor gebruiken. Opmaak die u toepast in de teksteditor overschrijft de opmaak vanuit de opmaakinstellingen.

Typografie

Hier legt u het lettertype voor de actuele enquête vast. Voor alle vraagteksten, antwoordmogelijkheden en knoppenteksten wordt het hier gekozen lettertype gebruikt.

Formaat, stijl & kleur

Voor vragen, antwoorden en knoppen legt u hier de lettergrootte, stijl (vet en/of cursief), de letterkleur en de achtergrondkleur vast. Bovendien kunt u bij 'Achtergrond' de achtergrondkleur van de enquêtepagina's kiezen.

Kop- en voettekst

Kop- en voetteksten worden op iedere bladzijde van de enquête getoond. Het zijn heel geschikte plekken voor het invoegen van een bedrijfslogo, enquêtekoppen en contactadressen voor vragen. Met een klik op de kop- of voettekst wordt een tekstveld geopend waarin u de gewenst inhoud kunt invoegen. Ook hier kunt u een teksteditor gebruiken, waarmee u de opmaak van de kop- en voettekst naar eigen inzicht kunt verzorgen. De link voor de RTF-editor verschijnt zodra u klikt in het tekstvak.

HTML-template


U kunt de vormgeving van de enquête ook met een HTML-template realiseren. Daarbij kunt u gebruik maken van vormgevingsmogelijkheden die ver boven die van de layout-instellingen uitgaan. U moet echter wel kennis hebben van htHTML en CSS om de mogelijkheden ten volle te kunnen benutten.

Een HTML-template is in principe een HTML-bestand dat via een URL benaderd kan worden en dat de plaatshouder {survey} bevat. De enquête-inhoud, vragen en tekstblokken dus, wordt dan getoond op de plaats van de plaatshouder.
Lees hier meer over hoe u een template kunt maken.

Nieuw template toevoegen

Om een nieuw template in een enquête te kunnen gebruiken, kiest u "Nieuw template…' in de selectielijst. Verzin een naam voor het template, geef de URL voor het template op en klik op 'Doorgaan'. Het nieuwe template wordt dan direct geselecteerd.

Template actualiseren

Als u een bestaand template gewijzigd heeft, moet u het template actualiseren oftewel verversen, om de wijzigingen in de enquête zichtbaar te laten worden. Dit doet u met de knop ’Template verversen'.

Template weghalen

Door een klik op 'Template weghalen' wordt het template losgekoppeld van de vragenlijst. De enquête gaat er dan uitzien zoals in de layout-instellingen gedefinieerd is.

Template verwijderen

Met de knop ‘Template weghalen en verwijderen’ kunt u een template wissen, dat wil zeggen verwijderen uit de selectielijst. Dat is echter alleen mogelijk, als geen enkele andere enquête dit template gebruikt. Als dat wel zo is, dan komt een lijst tevoorschijn met alle enquêtes die dit template gebruiken, zodra u met de muis over de knop beweegt.

Taalkiezer


Als u de optie 'Taalkiezer' geactiveerd heeft, dan krijgen de respondenten bij meertalige enquêtes een keuzelijst met de gedefinieerde talen te zien, waaruit ze de gewenste taal kunnen kiezen. De positie van de taalkeuze bepaalt u door het betreffende icoon aan te klikken.

Voortgangsindicator


Als u de optie 'Voortgangsindicator' activeert dan laat Survalyzer de enquêtedeelnemers zien hoever ze al gevorderd zijn met het invullen van de enquête. Aan het begin van de enquête is de balk leeg, dan is alleen de achtergrondkleur te zien. Hoe verder de deelnemer komt, hoe verder de balk gevuld wordt met de voortgangskleur. De deelnemers kunnen zo gemakkelijk zien hoeveel van de enquête ze al achter de rug hebben en hoeveel er nog te doen is. De berekening van de voortgang vindt automatisch plaats.

Vormgevingsopties

In de vormgevingsmodus 'Opmaakinstellingen' kunt u voor de voortgangsbalk zowel de achtergrond als de voortgangskleur vastleggen. Wanneer u een HTML-template gebruikt, wordt dit geregeld door middel van het template.
De positie van de voortgangsbalk en het tonen van de voortgang in % kunt u in beide vormgevingsmodi definiëren. Standaard komt de voortgangsbalk rechtsboven. U kunt hem echter ook linksboven, middenboven, linksonder, rechtsonder of middenonder zetten. Met 'Toon voortgang in %' kunt u bepalen of de voortgang in procenten weergegeven moet worden of niet.

Matrixvraagontwerp

Het ontwerp van de matrixvraag kan alleen worden gewijzigd door het gebruik van CSS. Om iedereen te helpen het ontwerp te kunnen veranderen, bieden wij nuttige CSS-snippets op onze FAQ-pagina.