Enquêtes‎ > ‎

Placeholders


Placeholders, of plaatshouders, zijn tekstelementen die dynamisch vervangen worden, bijvoorbeeld door het antwoord van een deelnemer op een voorgaande vraag of door de waarde van een panelveld.

Gebruik in enquêtes

In enquêteinhoud, dus in de vraagteksten, labels van antwoordmogelijkheden, rijen en kolommen en in tekstblokken kunt u alle placeholders gebruiken, met uitzondering van de enquête-placeholder {{survey.personal_link}}.

Gebruik in e-mailberichten

In e-mailberichten is uitsluitend gebruik toegestaan van panel placeholders (systeemvelden en gebruikergedefinieerde velden) en van de enquête-placeholder {{survey.personal_link}}.
Met behulp van placeholders kunt u enquêtes en e-mailberichten uitbreiden met dynamische elementen, die teksten weergeven die specifiek zijn voor een bepaalde deelnemer. Placeholders zijn tekenreeksen die tussen dubbele accolades staan. Bij het tonen van de enquête en bij het versturen van een e-mail worden ze vervangen door de inhoud waar ze voor staan. Zo wordt bijvoorbeeld de placeholder {{panel.email}} vervangen door het e-mailadres van de paneldeelnemer in kwestie. 

Placeholders zijn niet hoofdlettergevoelig. {{Panel.Email}} is dus exact hetzelfde als {{panel.email}}. Placeholders mogen geen spaties bevatten. Als de vraagcode of een panelveld een spatie bevat, bijvoorbeeld een vraag met de code 'onze producten', dan moet u deze in de placeholder vervangen door een laag liggend streepje ('_' oftewel underscore). In het gegeven voorbeeld wordt dat dus {{onze_producten}}

Vraag-Placeholders

Voor de vraagtypes enkelekeuze, schuifbalk en open vraag biedt Survalyzer vraag-placeholders. Om bijvoorbeeld het antwoord op de vraag met vraagcode 'q1' in een volgende vraag te gebruiken, kunt u daar de placeholder {{q1}} gebruiken, dus de code van de gewenste vraag tussen dubbele accolades. Bij enkelekeuzevragen en schuifbalkvragen komt dan het label (en niet de code) van de door de deelnemer gekozen antwoordmogelijkheid op de plaats van de placeholder te staan. Bij open vragen wordt de placeholder vervangen door de tekst die de deelnemer ingevoerd heeft. De placeholder en de vraag waarop de placeholder gebaseerd is, mogen zich niet op dezelfde enquêtepagina bevinden. Er moet dus een paginascheiding tussen zitten of ze moeten allebei in een andere sectie staan. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, komt op de plaats van de placeholder een lege tekenreeks.

De beschikbare placeholders kunnen getoond en gekozen worden in de RTF-editor:


Alleen de in deze lijst getoonde placeholders zijn beschikbaar voor teksten.

Voorbeeld:

Laten we zeggen dat u wilt weten hoeveel geld een deelnemer heeft besteed aan bestellingen in online winkels binnen de laatste 12 maanden (vraag q11). In de volgende vraag (q12) wil je dat de deelnemer het bedrag dat in q11 is vermeld tussen een aantal categorieën verdelen. In Survalyzer zou dit er zo uitzien:

 

Panelplaatshouders

Panelplaceholders, bijvoorbeeld {{panel.first_name}}, worden vervangen door de tekst die in het betreffende veld opgeslagen is voor de actuele paneldeelnemer. In dit voorbeeld is dat dus de voornaam van de paneldeelnemer. Dat werkt bij zowel systeemvelden als door de gebruiker gedefinieerde velden. Is in een panel bijvoorbeeld een gebruikergedefinieerd veld 'Afdeling' aangemaakt, dan kan de placeholder {{panel.afdeling}} in enquête-inhoud en e-mailberichten gebruikt worden. Binnen de dubbele accolades beginnen panelplaceholders altijd met 'panel.', gevolgd door de naam van het panelveld. Als in de naam spaties voorkomen, moeten deze vervangen worden door lage liggende streepjes (_). De placeholder voor het systeemveld 'First Name' luidt dus {{panel.first_name}}.

Placeholders voor URL-parameters

Deze placeholders worden vervangen door de waarde van de betreffende URL-parameter. De volgende URL-parameters worden herkend en kunnen met de bijbehorende placeholders gebruikt worden in enquête-inhoud:

 URL-parameters
 Placeholders
 urlVar01  {{url.var01}}
 urlVar02  {{url.var02}}
 urlVar03  {{url.var03}}
...  ...
 urlVar20  {{url.var20}}

Voorbeeld

Laten we aannemen dat dit de link voor uw enquête is:

https://documentation.datacoll.net/vlxrrrezpy?l=nl

Als u nu in de URL bijvoorbeeld de afdeling mee wilt geven ('marketing', 'sales', etc.), dan kunt u daarvoor URL-parameters gebruiken. Deze beginnen altijd met een ampersand ('&') en daarna volgt [variabelennaam]=[waarde]. In ons voorbeeld zetten we achter de URL dus '&urlVar01=marketing'. Dat ziet er dan zo uit:

https://documentation.datacoll.net/vlxrrrezpy?l=nl&urlVar01=marketing

Als u een waarde op deze manier in de URL zet, dan kunt u in de enquête via de placeholder {{url.var01}} de waarde laten ophalen. In bovengenoemd voorbeeld wordt de placeholder dan vervangen door de tekst 'marketing'.

Als de waarde die u in de URL wilt zetten speciale tekens bevat (bijvoorbeeld een spatie of een dubbele punt), dan moet u deze tekens coderen. Verdere informatie over URL-Encoding vindt u hier (in het Engels): https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding.

Enquête-placeholders

De enquêteplaceholder {{survey.personal_link}} kan uitsluitend in e-mailberichten gebruikt worden. Bij de verzending wordt deze enquêteplaceholder vervangen door een persoonlijke link die iedere paneldeelnemer individuele toegang tot de bijbehorende enquête biedt.

Met onderstaande placeholders kunt u een volledig eigen ontwerp maken voor de enquêt:

NamePlaceholderBeschrijving
Paginakop{{survey.header}}Placeholder om een paginakop toe te voegen. Bewerkbaar in de vragenlijstinstellingen (zie Vormgeving)
Paginavoet{{survey.footer}}Placeholder om een paginavoet toe te voegen. Bewerkbaar in de vragenlijstinstellingen (zie Vormgeving)
Taalkiezer{{survey.language_selector}}Placeholder om de taalkiezer te tonen op elke gewenste plek binnen het template.
Voortgangsindicator{{survey.progress_bar}}Placeholder om de voortgangsindicator te tonen op elke gewenste plek binnen het template.
Locale{{survey.locale}}Placeholder om de code van de gekozen taalinstelling te zien.

Enquête-antwoorden placeholder

               {{survey.answers}}

Met deze speciale placeholder krijgt u een URL naar een webpagina waar alle vragen uit de enquête getoond worden, inclusief alle door de respondent gegeven antwoorden.

Om er een klikbare link van te maken, kunt u deze code via de rtf-editor invoeren als link.

De pagina is alleen om te lezen. Deze placeholder werkt alleen na minstens een paginascheiding  of in een extra onderdeel.