Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Weergave opties


De enquête-inhoud kan uitgeklapt of ingeklapt weergegeven worden. In modus 'Uitgeklapt' ziet u direct hoe een vraag er straks uit zal zien. In modus 'Ingeklapt' wordt de inhoud weergegeven als een lijst, wat beter kan zijn voor de overzichtelijkheid. Door klikken op de betreffende knop wisselt u tussen de beide opties.