Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Teksteditor

Met de teksteditor kunt u enquête-inhoud en e-mailberichten opmaken zoals u wilt, vergelijkbaar met het werken met tekstverwerkingsprogramma's als Microsoft Word. U kunt bijvoorbeeld gedeelten van de tekst vet, cursief of onderstreept schrijven. U kunt ook een ander lettertype kiezen, een ander letterformaat of -kleur. Verder kunt u overzichten, tabellen en afbeeldingen etc. invoegen. Bovendien heeft u in de teksteditor directe toegang tot de html van het element en kunt u wijzigingen ook direct in HTML-code aanbrengen.
De teksteditor kunt u gebruiken voor de elementen die hieronder genoemd worden.

Teksteditor voor vragen en tekstblokken


Zodra u klikt in het invoerveld van de vraag of het tekstblok, verschijnt rechts boven het invoerveld de link ’RTF-editor…’, die de teksteditor opent. Vervolgens kunt u de tekst van de vraag of de inhoud van het tekstblok naar wens opmaken. Door klikken op 'OK' sluit het venster met de teksteditor en worden uw wijzigingen opgeslagen. Besluit u om de wijzingen niet op te slaan, klik dan op 'Annuleren'.

Teksteditor voor antwoordmogelijkheden, rijen en kolommen


Zodra u klikt in het invoerveld van een antwoordmogelijkheid (of een rij of een kolom bij een matrixvraag), verschijnt rechts boven het invoerveld de link RTF-editor…', die de teksteditor opent. Vervolgens kunt u de tekst naar wens opmaken. Door klikken op 'OK' sluit het venster met de teksteditor en worden uw wijzigingen opgeslagen. Besluit u om de wijzingen niet op te slaan, klik dan op 'Annuleren'.

Teksteditor voor kop- en voettekst


Als op de pagina 'Vormgeving' de kop- of voettekst geactiveerd is, dan verschijnt de link 'RTF-editor…' die de teksteditor opent, zodra u klikt in het invoerveld van kop- of voettekst. Vervolgens kunt u uw kop- en voettekst naar wens opmaken. Door klikken op 'OK' sluit het venster met de teksteditor en worden uw wijzigingen opgeslagen. Besluit u om de wijzingen niet op te slaan, klik dan op 'Annuleren'.

Teksteditor voor e-mailberichten


Bij het bewerken van e-mailberichten is de teksteditor al geopend. U kunt dus gelijk met de opmaak aan de slag.

Let wel op het volgende! Als u wijzigingen aangebracht heeft, dan moet u eerst het bericht opslaan voor u het verzendt – altijd, of u nu inhoudelijke wijzingen aangebracht heeft of alleen wijzigingen in de opmaak.