Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Randomisering


Om te voorkomen dat er bepaalde effecten optreden door een vaste volgorde van de antwoordmogelijkheden, kan Survalyzer de antwoordmogelijkheden bij enkele-keuzevragen en meerkeuzevragen randomiseren. Ook de rijen en kolommen van een matrixvraag kunnen gerandomiseerd worden. De bijbehorende optie staat onder het invoerveld voor de vraagtekst.

Als de randomisering geactiveerd is, dan wordt de volgorde van de antwoordmogelijkheden, rijen of kolommen per enquêtedeelnemer willekeurig bepaald. De ene enquêtedeelnemer ziet dan bijvoorbeeld bij dezelfde enkele-keuzevraag de antwoordmogelijkheden in een andere volgorde staan dan een andere deelnemer. De volgorde van de antwoordmogelijkheden voor een bepaalde deelnemer blijft echter steeds gelijk, ook als de vraag meerdere keren (door klikken op de knoppen 'Volgende' en 'Vorige') getoond wordt.

Optie Uitsluiten van randomisatie


Activeren van de optie 'Uitsluiten van randomisatie' heeft tot gevolg dat de bijbehorende antwoordmogelijkheid, rij of kolom uitgesloten wordt van randomisering. De antwoordmogelijkheid, rij of kolom verschijnt dan altijd op dezelfde plaats. 'Uitsluiten van randomisatie' is alleen dan beschikbaar als 'Antwoordmogelijkheden randomiseren', 'Rijen randomiseren' of 'Kolommen randomiseren' al geactiveerd is. Deze optie is te vinden bij de details van de gewenste antwoordmogelijkheid of rij. U komt hier door te klikken op de drie punten rechts naast de antwoordmogelijkheid of rij.