Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Quota Beheer‎ > ‎

Configuratie, als de respondent via een externe panelleverancier komt

Quota management: configuratie voor deelnemers van een externe panelleverancier

In de volgende paragrafen wordt, aan de hand van een voorbeeld, uitgelegd hoe deelnemers uit een extern panel, gekoppeld worden aan de enquête, hoe het ID van de deelnemer opgeslagen wordt en hoe de deelnemer weer teruggestuurd zal worden naar de panelleverancier (inclusief het deelnemer-ID en de status van de deelnemer). Omdat in meertalige enquêtes de taal van de deelnemer relevante extra informatie is, worden er twee voorbeelden getoond. Een waarbij er de enquête eentalig is en een ander voorbeeld met een meertalige enquête.

1.1 Koppelen van een respondent van een externe panelleverancier aan de enquête

Wanneer u een respondent wilt doorsturen van een extern panel naar de enquête, dan verzorgd de panelleverancier normaliter de uitnodiging. Hiervoor heeft de panelleverancier een URL nodig waarmee de deelnemer de enquête kan openen. De panelleverancier voegt gegevens toe aan de URL, bijvoorbeeld een respondent-ID, om de deelnemer te herkennen. Op deze manier kan de panelleverancier zien welke deelnemers de enquête hebben ingevuld. Dit respondent-ID moet opgeslagen worden bij de enquêtedata van de respondent, zodat aan het einde van het onderzoek dezelfde respondent-ID teruggestuurd kan worden naar de panelleverancier. Om dit te kunnen realiseren wordt er een extra parameter toegevoegd aan de uitnodigingslink. Hiervoor wordt een URL-variabele gebruikt.

 

1.1.1 Maak een uitnodigingslink

Op de pagina ‘distributie’ is een enquêtelink voor anonieme deelname te vinden, waarmee het mogelijk is om de enquête te openen zonder individuele uitnodiging. Aan deze URL kunnen extra parameters toegevoegd worden. In ns voorbeeld gebruiken we de standaard URL-variabele “urlVar01”. De panelleverancier kan het respondent-ID toevoegen na een “=”. De URL die de panelleverancier ontvangt, zal er als volgt uitzien:

 

Voorbeeld 1 (eentalige vragenlijst)

https://demo.datacoll/net/vqjsjehlyq?l=nl&urlVar01=

Wanneer je een meertalige vragenlijst heb, kan je de respondent naar de vragenlijst in zijn taal doorsturen. Hiervoor neem je de verschillende enquêtelinks van de pagina ‘distributie’ en deze verrijk je op dezelfde wijze als hiervoor beschreven voor de eentalige vragenlijst. Om de respondent uiteindelijk naar een landingspagina van de panelleverancier te sturen, in de juiste taal, moet de taalcode van de leverancier toegevoegd worden aan de URL. Hiervoor gebruiken we de variabele ‘urlVar02’. De panelleverancier dient de taalcode in te vullen achter “=”. De URL voor een panelleverancier wil er dan zo uit zien:

Voorbeeld 2 (meertalige vragenlijst)

Nederlands:

https://demo.datacoll.net/vqjdjehlyq?l=nl&urlVar01=&urlVar02=

Duits:

https://demo.datacoll.net/vqjdjehlyq?l=de&urlVar01=&urlVar02=

 

Naast de URL is het van essentieel belang om bij de panelleverancier aan te geven dat zij het deelnemer ID moeten in te vullen bij ‘urlVar01’ en als het een meertalige vragenlijst is, de taalcode bij ‘urlVar02’

 

1.2 Stuur de respondent terug naar de externe panelleverancier

1.2.1 Doorsturen  - URL

De externe panelleverancier geeft meestal vier verschillende URL adressen. Elke voor een ander type status (Complete, Screen-out, Quota-Full en Qualify Fail (aka “speedster’)). Net als de uitnodigings-URL bevatten de doorstuur-URL's ook extra parameters. Sommige van deze zijn de status, de deelnemer-ID en vooral de taal. Een doorverbindingslink kan zo uitzien:

https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=nl&participantid=

Zoals men kan zien, zijn de verschillende links niet zo verschillend. Elke status verandert de waarde in "status =", de rest zal meestal hetzelfde zijn. En de "participantid =" spreekt voor zichzelf.

Het deelnemer-ID, dat voor elke respondent uniek is, moet dynamisch worden ingesteld. Dit kan gebeuren met placeholders, die vervangen worden door de individuele waarde van de respondent. De placeholders voor de standaard URL variabelen zijn {{url.var01}}, {{url.var02}} ... en ga zo maar door. Omdat we de URL-variabele 'urlVar01' hebben gebruikt voor het deelnemer-ID in onze uitnodigings-URL, gebruiken we het ook in onze doorverwijzings-URL, die er als volgt uitziet:

Voorbeeld 1 (enkele taal)
https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language=nl&participantid={{url.var}}

Voorbeeld 2 (meertalig)
https://my-external-panel.net/?projectid=12345&status=1&language={{url.var02}}&participantid={{url.var01}}

 

1.2.2. Doorstuur-URL's toevoegen ("Quota management")

De doorstuur-URL's kunnen worden ingesteld op de pagina voor quotabeheer waar de quota is ingesteld. Let op dat u de juiste statuswaarde gebruikt. In het volgende is de status "quotum vol" de waarde 1, "screen-out" heeft de waarde 2 en "complete" heeft de waarde 3.

Voorbeeld 1 (enkele taal)

2.2.3. Doorsturen naar URL voor Screenout (vanuit de enquête)

In sommige gevallen kan de screenout niet worden uitgevoerd op de pagina 'quotabeheer'. Vervolgens moet u de doorverwijzing uitvoeren met een “Doorsturen naar URL” binnen de enquête zelf (zie ook Quota management: gekruisde quota en onafhankelijke quota). In dat geval moet de doorstuur-URL worden ingesteld binnen de “Doorsturen naar URL”:

Voorbeeld 1 (enkel-talig)Als de enquête meertalig is, dan moet de doorstuur-url ook voor de overige talen ingevoerd worden 

Voorbeeld 2 (meertalig)Als er geen quota zijn ingesteld, moet de deelnemer aan het einde van de enquête worden doorgestuurd met het “Doorsturen naar URL” element. Een doorstuur-URL met de status "quotum vol" is niet mogelijk.