Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Quota Beheer


Voor sommige enquêtes is het een voorwaarde om bepaalde aantallen respondenten te hebben. Het kan hier gaan om aantallen op basis van geslacht, woonplaats, geslacht of enig ander criterium.

Met quota beheer kunt u deze aantallen instellen.

Nadat u klikt op de knop ‘Quotas onderhouden’ in een enquête zonder eerder vastgestelde quota ziet u een nieuwe pagina met alleen een knop ‘Quotum toevoegen’.

Quota toevoegen

Bij het klikken op "Quotum toevoegen" verschijnt er een selectiemenu, zoals die voor filters of validaties verschijnt. Voor een nieuw quotum moet u eerst het maximale aantal deelnemers definiëren, die passen binnen de voorwaarden van dit quotum. Hier moeten we absoluut getallen definiëren. Met behulp van dit Excel bestand kunnen de relatieve quotumnummers (normaal in procent) worden omgezet naar absolute getallen door het absolute aantal van de gewenste steekproef te gebruiken.


U begint met het invullen van het aantal respondenten dat u nodig heeft voor dit quotum .

  • 'Vraag': antwoorden op vragen
  • 'Panel': waardes van panelvelden
  •  'URL-variabele': via URL-parameters doorgegeven variabelen (zie ook Placeholders)
  • ‘Taal’: gebaseerd op taal

Quota aanpassen

Na het opstellen van het eerste quotum zal de ’Quotas onderhouden’-pagina een andere inhoud te zien geven:
Alle quota die van toepassing zijn worden getoond en met de iconen aan de rechterkant kunt u deze quotas bewerken, kopiëren of verwijderen.

Instellingen voor de Quota

In Survalyzer kunt u instellen hoe de quotas werken met respondenten voor elk mogelijk scenario.


Quota Vol

U kunt een keuze maken hoe een deelnemer wordt afgehandeld:

  • “Ale een van de quota voor de deelnemer vol is, markeer de vragenlijst als ‘’quota vol’’ en…”
  • “Als alle quota voor de deelnemer vol zijn, markeer de vragenlijst als ‘’quota vol’’ en…”

Wanneer u verschillende quotas heeft aangemaakt en de deelnemer voldoet aan meer dan een quotum waarvan een vol is dan kunt u bepalen of deelname wel of niet mogelijk is.

Daarnaast kunt u instellen of de deelnemer moet worden doorgestuurd naar een URL, bijvoorbeeld naar een panelprovider.

Screenout

Als de deelnemer aan geen van de quotas voldoet, dan zal de vragenlijst worden gemarkeerd als "screenout".

U kunt instellen of de deelnemer de ‘’dank u’’- pagina wordt getoond of wordt doorgestuurd.

Beëindigd

Wanneer de deelnemer de vragenlijst afrond dan wordt de enquête gemarkeerd als ‘’Beëindigd’’.

U kunt instellen of de deelnemer de ‘’dank u’’- pagina wordt getoond of wordt doorgestuurd.

Quota FAQ

Is het mogelijk om cross-quota (gekoppeld) en om onafhankelijke quota (niet gekoppeld) te definiëren?

Ja, de conditie voor het quotum kan op verschillende manieren ingesteld worden. Een mogelijkheid is om enkele, individuele quotumdefinities te gebruiken. Een andere mogelijkheid is om gecombineerde quotadefinities te gebruiken. Met onafhankelijke quota past één respondent normaal gesproken in meer dan één quotum, terwijl bij ‘cross-quota’ een respondent slechts past in één gecombineerde quota-conditie. Om deze reden kunnen cross-quota en onafhankelijke quota niet samen opgesteld worden. Meer informatie hierover kan hier gevonden worden

Kan ik gebruik maken van quota management wanneer mijn respondenten van een externe panelleverancier komen? Hoe kan ik een respondent bijvoorbeeld doorsturen naar een externe URL?

Het quota management is zo ontworpen dat het goed werk met externe panelleveranciers. Wanneer een respondent uit een extern panel komt, wordt deze respondent teruggestuurd naar de panelleverancier, inclusief de status van deze respondent. Hier wordt beschreven welke instellingen je hiervoor dient te gebruiken, en er worden voorbeelden gegeven.