Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Gegevensvalidatie

Survalyzer biedt verschillende soorten gegevensvalidatie. Voor gegevensvalidatie worden ook wel de termen plausibiliteitscontrole en plausibiliteitstoetsing gebruikt.

Verplichte vraag


De optie ‘Verplichte vraag' is beschikbaar bij alle vraagtypes. Als deze optie geactiveerd is, kunnen de enquêtedeelnemers pas verdergaan met de enquête zodra ze bij de betreffende vraag een antwoord ingevuld hebben. Als de deelnemer geen antwoord gegeven heeft, krijgt hij een foutmelding dat bij de betreffende vraag een antwoord verplicht is.

Validatie als getal


Met deze validatie kunt u ervoor zorgen dat de enquêtedeelnemers een getal ingeven. Ook kunt u aangeven hoe groot het toegestane waardebereik is en hoeveel cijfers maximaal achter het decimaalteken mogen staan.

Deze optie is overal beschikbaar waar de enquêtedeelnemers een antwoord in een tekstveld kunnen invullen, dus altijd bij open vragen. Deze validatie is ook mogelijk bij vragen van het type enkele-keuze (1-antwoord), meerkeuze (meerdere-antwoorden) en matrix. Voorwaarde is dan wel dat bij de antwoordmogelijkheid, regel of kolom de optie 'Tekst invoeren toestaan' geactiveerd is (zie ook Vraagtypes).

E-mail validatieMet een dergelijke validatie weet u zeker dat de deelnemers een e-mailadres in zullen voeren.
 
Deze optie is altijd beschikbaar wanneer deelnemers een antwoord in een tekstveld kunnen invoeren, dus bij open vragen, maar ook in enkelekeuze-, meerkeuze- en matrixvragen, mits de checkbox ‘tekst invoeren toestaan’ is aangevinkt voor minstens 1 antwoordoptie (zie ook Vraagtypes).

Zelfgemaakte validatie

Voor meer informatie over zelfgemaakte validatie kunt u zelfgemaakte validatie raadplegen.