Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Filters‎ > ‎

Berekeningen met variabelen

U kunt gebruik maken van berekeningen met variabelen in de condities voor filters en validaties. Wanneer u de optie ‘Berekening’ kiest bij het maken van een filter of validatie, kunt u twee expressies met elkaar vergelijken. Beide expressies kunnen een getal zijn, een variabele of een berekening (met variabelen en getallen).
 
Het volgende voorbeeld toont de berekening van een gemiddelde. Een matrixvraag ( met code q1) heeft drie items (elk in een eigen rij) die beoordeeld moeten worden op een vijfpuntschaal. Wanneer de respondent een lage gemiddelde beoordeling geeft, moet hij de volgende vraag in beeld krijgen. De filtercondities van de volgende vraag controleert wat de gemiddelde beoordeling is van de drie items: 


De berekeningen kunnen uitgevoerd worden met gebruik van de vier elementaire rekenkundige bewerkingen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*) en delen (/). Er kunnen haakjes gebruikt worden om voorrang te geven aan bepaalde berekeningen. Als variabelen kunnen zowel vragenlijstvariabelen, URL-variabelen als panelvariabelen gebruikt worden.

Vragenlijstvariabelen

De vragenlijstvariabelen maken gebruik van de vraagcodes. Wanneer een vraag meer dan een variabele bevat (bijvoorbeeld bij een meerkeuze- of matrixvraag), krijgen de antwoordopties/subvragen een code toegevoegd, voorafgegaan door een underscore. En naar tekstvelden in half-open vragen wordt gerefereerd met het achtervoegsel _text. De volgende tabel toont een voorbeeld van elk vraagtype:

 Vraagtype   Voorbeeld  Algemene syntax  Uitleg van de getallen in de achtervoegsels 
 Enkelekeuzevraag  q1  Variabelenaam  
 Enkelekeuzevraag met tekstveld   q1_3_text  Variabelenaam_Code_text   Code van de antwoordoptie
 Meerkeuzevraag  q2_1  Variabelenaam_Code  Code van de antwoordoptie
 Meerkeuzevraag met tekstveld  q2_4_text  Variabelenaam_Code_text  Code van de antwoordoptie
 Enkelekeuze-matrixvraag  q3_1  Variabelenaam_Rij  Volgnummer van de rij
 Meerkeuze-matrixvraag  q4_1_1  Variabelenaam_Rij_Kolom  Volgnummer  van de rij, volgnummer van de kolom
 Matrixvraag met tekstveld in de kolom   q4_1_7_text  Variabelenaam_Rij_Kolom _text   Volgnummer  van de rij, volgnummer van de kolom
 Matrixvraag met tekstveld in de rij  q4_4_text  Variabelenaam_Rij_text  Volgnummer van de rij
 Schuifbalkvraag  q5  Variabelenaam  
 Open vraag  q6  Variabelenaam  
 Rangordevraag  q7_1  Variabelenaam_Code  Code van het element.

Panelvelden en URL-variabelen

Panelvelden en URL-variabelen noteer je op dezelfde manier als in de placeholders, maar dan zonder accolades. Dus u gebruikt de naam van het panelveld zoals aangemaakt, en u zet hier panel. voor. De URL-variabelen werken op dezelfde wijze, u zet hier url. voor de URL variabele. 
 
Voorbeeld van een panelveld: panel.mijnVariabele
Voorbeeld van een URL-variabele: url.Var01