Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Enquête-instellingen‎ > ‎

Meertalige enquêtes

Als u een enquête op hetzelfde moment in verschillende talen wilt houden, dan kunt u ervoor kiezen om een meertalige enquête aan te maken. U hoeft de inhoud van de enquête dan maar één keer vast te leggen, daarna kunt u alle teksten voor de overige talen vertalen. Het handigst is om eerst een complete enquête in één taal op te stellen en daarna verdere talen toe te voegen. Vervolgens voert u de vertaalde enquête-inhoud in.

Talen beheren


Bij het aanmaken van een nieuwe enquête legt u de standaardtaal vast. In deze taal wordt de inhoud van uw enquête weergegeven op de pagina's 'Opstellen' en 'Vormgeving'. Bij de enquête-instellingen kunt u verdere talen toevoegen. Bovendien kunt u hier, als er meerdere talen gedefinieerd zijn, de standaardtaal wijzigen.

Taal toevoegen

Nieuwe taal toevoegen: klik op 'Taal toevoegen' onderaan de lijst met de talen. Kies de gewenste taal en bevestig uw keuze door het vinkje aan te klikken.

Als u een taal toevoegt, dan zijn alle knop-opschriften en validatiemeldingen al ingevuld, evenals de tekst op de dankpagina.

Taal verwijderen

U kunt een taal verwijderen door te klikken op de prullenbak rechts naast de betreffende taal. De standaardtaal kan niet verwijderd worden.

Standaardtaal vastleggen

Klik op de radio-button links naast de gewenste taal om deze vast te leggen als standaardtaal. De pagina's 'Opstellen' en 'Vormgeving' geven de enquête-inhoud nu in deze taal weer.

Vertaalde enquête-inhoud ingeven


Klik op 'Enquête vertalen' om enquête-inhoud in te voeren in een taal die in de talenlijst staat. Er wordt dan een invoerschermr geopend. Daarin kiest u bovenin de enquête-inhoud waarvoor u de vertalingen wilt invoeren. Daaronder geeft u aan welke beide talen u op dat moment wilt bewerken. Alles wat u invoert wordt meteen opgeslagen.

Om weer terug te keren naar 'Opstellen' klikt u op het kruisje rechtsboven.

Import / export van vertaalbestandDoor op een van de symbolen in de rechterbovenhoek te klikken, kunt u een vertaalbestand van dit onderzoek downloaden of uploaden. Het bestand kan als volgt uitzien


Onder de taalcode in de eerste rij worden alle vertaalde teksten voor elk element in de taal gedefinieerd in de eerste rij geschreven. Als een veld leeg is, mist de vertaling. Zoals te zien is in de screenshot, worden alle speciale tekens gecodeerd en wordt de HTML weergegeven. Bij het toevoegen van een vertaling naar het Excel-bestand, moet u ook de HTML behouden. De speciale karakters, daarentegen, hoeven niet te worden gecodeerd voor uploaden, omdat het uploadproces ze automatisch zal coderen.

U kunt ook nieuwe talen toevoegen aan het onderzoek door een nieuwe kolom toe te voegen aan het bestand en een taalcode in de eerste rij in te stellen. Nadat de invoer is gedaan, wordt ook de nieuwe taal toegevoegd aan het onderzoek. Belangrijk: De grijze geschreven cellen mogen niet worden gewijzigd, omdat deze het element identificeren bij het importeren van het bestand.

Gerelateerde onderwerpen