Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Enquête-inhoud‎ > ‎Overige enquête-inhoud‎ > ‎

Veelgebruikte reguliere expressies

U kunt de reguliere expressie kopiëren naar het vergelijkingsveld van de validatie:

https://sites.google.com/a/survalyzer.com/hulp/enquetes/opstellen/enqute-inhoud/overige-enqute-inhoud/veelgebruikte-reguliere-expressies/regular1.png

IBAN

Multinational:
[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{4}[0-9]{7}([a-zA-Z0-9]?){0,16}

Duitsland (met of zonder spaties):
DE\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{2}|DE\d{20}

Zwitserland (met of zonder spaties):
CH\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{1}|CH\d{19}

Nederland:
^NL\d{2}[A-Z]{4}0\d{9}$

E-MAIL

Dit is de standaard reguliere expressie met behulp van de officiële RFC 5322-norm: 
(?:[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*|"(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])*")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?|\[(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21-\x5a\x53-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])+)\])

Telefoonnummers

Duitsland: 
^(((((((00|\+)49[ \-/]?)|0)[1-9][0-9]{1,4})[ \-/]?)|((((00|\+)49\()|\(0)[1-9][0-9]{1,4}\)[ \-/]?))[0-9]{1,7}([ \-/]?[0-9]{1,5})?)$ Switzerland: 
0(2[1-246-7]|3[1-4]|4[13-4]|5[25-6]|6[1-2]|7[15-68-9]|8[17]|91)[0-9]{7}

Nederland: 
^0[6]{1}(\-)?[^0\D]{1}\d{7}$

Postcode

Duitsland: 
/^([0]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{3}$/

Zwitserland: 
([1-468][0-9]|[57][0-7]|9[0-6])[0-9]{2}

Nederland: 
[0-9]{4}\s*[a-zA-Z]{2}

9 Tekens met alleen decimale getallen

^[0-9]{9}$

Tijdsnotering

^(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]|[0-9]):[0-5][0-9]$