Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Enquête-inhoud‎ > ‎

Overige enquête-inhoud


Paginascheiding


De paginascheiding is een element waarmee u uw enquête kunt structureren (vanuit het oogpunt van de deelnemers). Zonder paginascheidingen worden alle vragen en tekstblokken (van een onderdeel) op één bladzijde onder elkaar weergegeven. Met paginascheidingen verdeelt u de enquête over meerdere bladzijden. U kunt bijvoorbeeld vragen die inhoudelijk bij elkaar passen samen op een bladzijde zetten en deze met een paginascheiding scheiden van de rest. Een ander voorbeeld: u wilt precies zo veel vragen laten weergeven op een bladzijde, dat de deelnemer op een beeldscherm van doorsnee formaat niet hoeft te scrollen. U kunt er ook voor kiezen om iedere vraag op een afzonderlijke bladzijde te zetten (= paginascheiding na iedere vraag).

Een nieuwe paginascheiding wordt in eerste instantie onderaan toegevoegd als nieuw element. U kunt de paginascheiding vervolgens met een klik op een pijl-icoon telkens een positie naar boven of naar beneden verschuiven. U kunt de paginascheiding ook slepen met drag&drop, dan kunt u in één keer over meerdere elementen heen schuiven.

Binnen een sectie kunnen de pagina's gerandomiseerd worden in volgorde. Voor meer informatie, zie "Secties"

Sectie


Secties zijn elementen waarmee u omvangrijke enquêtes kunt structureren (vooral vanuit het oogpunt van de enquêteprogrammeur). Ieder enquête-element (zie ook de vorige paragrafen) wordt in een sectie geplaatst. Het is zeker mogelijk om de hele enquête in één enkel sectie te plaatsen. Bij een groter aantal vragen is het echter handig om verschillende sectieste maken, bijvoorbeeld thematisch geordend. Een voordeel is dat secties afzonderlijk uit- en ingeklapt kunnen worden. Alleen het onderdeel waaraan u op dat moment werkt, is uitgeklapt (= u ziet alle elementen van die secties taan). De andere sectiesblijven ingeklapt (= geen elementen zichtbaar). Goed gebruik van een sectie biedt ook belangrijke voordelen als u filters wilt gebruiken om over meerdere vragen heen te springen. Als u deze vragen bij elkaar in hun eigen onderdeel zet, dan is er slechts één filter op onderdeelniveau nodig. Nog een voorbeeld van een belangrijk voordeel: het is mogelijk een sectie in zijn geheel te verslepen met drag&drop, te kopiëren of indien nodig te wissen. Alle elementen van een sectie in één keer!

Aan de rechterkant kunt u de sectie een naam geven. Deze naam is alleen intern zichtbaar. Kies een voor u handige (zelfverklarende) naam, waarmee u overzicht houdt. De naam kan altijd gewijzigd worden.

Onder de naam kunt u nu nog een filter voor het gehele sectie definiëren. Het filter stuurt automatisch het tonen of verbergen van de sectie, afhankelijk van bijvoorbeeld de antwoorden op voorgaande vragen.

Een sectie uit- of inklappen doet u met een klik op het icoon links naast de naam van het onderdeel (aan de linkerkant). Wijst het icoon naar beneden, dan is het onderdeel uitgeklapt. Wijst de icon naar rechts, dan is het onderdeel ingeklapt. Als u een enquête programmeert met meerdere secties, dan is het actieve onderdeel grijs gemarkeerd. Ieder nieuw element wordt toegevoegd aan het einde van het actieve onderdeel. Als u minimaal nog één ander sectie uitgeklapt heeft staan, dan kunt u afzonderlijke elementen met drag&drop van de ene sectie naar het andere slepen.

Randomiseer pagina's in een sectie

Als u de pagina's wilt randomiseren in een sectie, selecteert u de optie "Pagina’s randomiseren". Elke deelnemer krijgt dan de volgorde van de pagina's in deze sectie in een andere volgorde. Dus er moeten pagina scheidingen in een sectie zijn. Zie het onderwerp 'pagina scheiding'. De volgorde is opgeslagen, zodat de deelnemer ook heen en weer kan navigeren zonder te merken dat de volgorde gerandomiseerd is.

Zelfgemaakte validatie


Een zelfgemaakte validatie is een enquête element waarmee u kunt bepalen of het gegeven antwoord van een deelnemer voldoet aan vooraf bepaalde voorwaarden en om het verloop van de enquête afhankelijk te maken van een toetsing.
Als het antwoord van een deelnemer aan de condities voldoet dan zal dit validatie element niet getoond worden. Wanneer het gegeven antwoord niet voldoet aan de condities dan zal een foutmelding worden getoond aan de deelnemer en zal deze de enquête niet verder kunnen invullen.


De foutmelding kan worden aangepast op de pagina ‘Opstellen’ en zal worden getoond wanneer niet aan de voorwaarden van de zelfgemaakte validatie wordt voldaan. De deelnemer kan het antwoord aanpassen totdat dit aan de condities voldoet van de validatie. De voorwaarden kunnen worden gedefinieerd in de detailgegevens van de validatie. Deze kunnen net als filters worden opgesteld (zie: Filters).

Validatie met een reguliere expressie (ook bekend als RegEx of RegExp)

Een van de validatiemethoden is de "reguliere expressie". Het is een beschrijving van een reeks tekens die een zoekpatroon definiëren. Een uitleg met een beschrijving van de syntaxis vindt u hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression

Een lijst met veelgebruikte reguliere expressies vindt u hier: Veelgebruikte reguliere expressies

Doorsturen naar URL


‘Doorsturen naar URL’ is een enquête-element waarmee u respondenten naar een andere website (of URL) kunt sturen, zodra de respondent bij dit element komt. U kunt in een vragenlijst meerdere van deze ‘doorsturen naar URL’-elementen opnemen.
   
Bij een meertalige vragenlijst kunt u bij het vertalen ook dit element per taal aanpassen. Hierdoor kunt u per taal een verschillende URL invoeren. 

Het is daarnaast mogelijk om een filter in te stellen op dit element. Voor meer informatie hierover kunt u kijken bij filters.
 
Wanneer u een export maakt van de ruwe data van de enquête – Excel en SPSS (zie ook Analyseren) – ziet u hier een nieuwe variabele “urlForwarding” waar u terug kunt vinden naar welke URL de respondent is doorgestuurd.

Markeren in dataset

Er zijn drie verschillende opties beschikbaar om aan te geven welke status een respondent krijgt in de dataset wanneer hij doorgestuurd wordt naar een URL:

Bezig

Wanneer de datasetstatus ‘Bezig’ is, kan de respondent op een later moment de enquête heropenen om meer vragen te beantwoorden. Met deze status kan de respondent opnieuw de vragenlijstlink aan klikken om verder te gaan met het invullen van de enquête.

Afgerond

Wanneer u kiest voor de markering ‘Afgerond’ dan heeft de respondent de vragenlijst voltooid zodra deze het element ‘Doorsturen naar URL’ heeft bereikt.

Screenout

Deze status is alleen beschikbaar voor URL-forwarding. Wanneer deze optie is gekozen, wordt het opgeslagen op respondentniveau. Deze status wordt slechts dan getoond in de responsstatistieken, wanneer deze optie is aangevinkt en er minstens een respondent langs dit punt in de vragenlijst is gekomen. In het Excel-bestand ziet u tevens de meest recente URL terug vinden waarnaar de respondent is doorgestuurd.

Meer informatie over de responsstatistieken en statussen kunt u vinden bij Respons.