Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Enquête-inhoud‎ > ‎

Indeling van de inhoud


Ieder nieuw toegevoegd element (vraag, tekstblok of paginascheiding) wordt automatisch aan het einde van het actieve onderdeel geplaatst. Ieder nieuw onderdeel wordt automatisch aan het einde van de enquête geplaatst. Om de volgorde van de elementen te wijzigen, kan men de pijl-iconen aanklikken en het element precies één positie naar boven of naar beneden verschuiven (vragen, tekstblokken en paginascheidingen binnen hetzelfde onderdeel, en onderdelen binnen de enquête). Of men kan een element slepen naar de gewenste plek met drag&drop. Daarbij kunnen vragen, tekstblokken en paginascheidingen ook van het ene onderdeel naar het andere verplaatst worden (beide onderdelen moeten in dat geval uitgeklapt zijn).

De vraag of het tekstblok waaraan op dat moment gewerkt wordt, is aan de linkerkant altijd uitgeklapt. Het is een soort preview: de wijzigingen die men aanbrengt, kan men direct zien. U heeft nu de mogelijkheid om alle andere elementen ook uitgeklapt te bekijken of om alle andere elementen in te klappen. Klik op het linker icoon in de iconenbalk rechtsboven de enquête ('Enquête-elementen inklappen' of 'Enquête-elementen uitklappen'). Het is ook mogelijk om de onderdelen afzonderlijk in of uit te klappen. Klik daarvoor op het icoon links naast de naam van het onderdeel (aan de linkerkant van het scherm). Wijst het icoon naar beneden, dan is de sectie uitgeklapt. Wijst het icoon naar rechts, dan is de sectie ingeklapt.
 
Rechts naast de pijl-iconen waarmee de volgorde aangepast kan worden, heeft ieder enquête-element nog twee iconen: voor het kopiëren en voor het verwijderen van het element (met uitzondering van de paginascheiding, die niet gekopieerd kan worden, wel verwijderd). Bij het kopiëren wordt de kopie direct onder het origineel geplaatst. Als men een geheel onderdeel kopieert, dan worden alle elementen van de originele sectie tegelijk, in één keer, gekopieerd. Het nieuwe onderdeel verschijnt direct onder het originele onderdeel. Als u een enquête-element wilt wissen, dan gebeurt dat pas nadat u een bevestiging gegeven heeft. Bij het wissen van een sectie worden alle elementen van de sectie tegelijk, in één keer, gewist. Alleen verwijderen als dat echt de bedoeling is! Er is geen mogelijkheid om het verwijderen terug te draaien.