Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎

Enquête-inhoud


Tot de enquête-inhoud behoren alle elementen die deel uitmaken van de enquête. Dat zijn de direct zichtbare elementen, zoals verschillende soorten vragen en tekstblokken. Maar ook de structuurgevende elementen horen erbij, zoals paginascheidingen en onderdelen – ze zijn niet direct zichtbaar voor de deelnemers, maar ze worden wel degelijk waargenomen.

Bewerken van de enquête-inhoud – toevoegen, wissen, wijzigen, ordenen – is alleen mogelijk terwijl de enquête gedeactiveerd is. De inhoud van niet-actieve enquêtes kan niet veranderd worden. Zie ook Enquêtes activeren, herzien en deactiveren.

Zolang uw enquête niet geactiveerd is, ziet u rechtsboven een groen veld met de tekst 'Inhoud toevoegen'. Ga met de muis naar dat veld. Er verschijnt dan een menu waarin alle elementen staan die u kunt toevoegen. Het gaat daarbij om de verschillende vraagtypes, het element 'tekstblok' en de speciale elementen 'paginascheiding' en onderdeel'. Beweeg de cursor weg van het groene veld en het menu klapt weer in.

Om een inhoudselement toe te voegen, klikt u op de knop die van toepassing is. Het gewenste element wordt dan onder aan de enquête toegevoegd, dus aan het einde van het onderste onderdeel. Een andere manier om elementen toe te voegen is slepen met drag&drop. Met drag&drop kunt u het element direct op de juiste positie zetten. Tijdens het slepen geeft een grijs gebied steeds de plek aan waar het element komt te staan als u de muisknop loslaat.

Exporteren naar een Word-bestand


Als u uw Survalyzer vragenlijst wenst te controleren op de tekst of om na te gaan of u alle vragen heeft toegevoegd, dan kunt u deze in een Word-bestand opslaan. Klik hiervoor op de Exporten naar Word-knop (zie ook de schermweergave).

Het Word-bestand bevat alle onderdelen en filters van de vragenlijst. Bovendien kunt u in het bestand ook het codeboek raadplegen met een overzicht van alle metagegevens van de vragen.