Enquêtes‎ > ‎

Enquêtes activeren, herzien en deactiveren

Met een klik op de knop 'Enquête activeren' rechts in de enquêtenavigatie kunt u een enquête activeren. Als de enquête geactiveerd is dan staat op deze knop 'Enquête deactiveren'. Met een klik op deze knop wordt de enquête dan gedeactiveerd. Om te verhinderen dat een enquête per ongeluk van de ene in de andere status gebracht wordt, wordt zowel voor activeren als deactiveren een bevestiging gevraagd.

LET OP: Zowel bij het activeren van een enquête worden alle tot dan toe verzamelde test gegevens gewist.

Status 'gedeactiveerd'


Bij niet-actieve enquêtes kunt u wijzigingen doorvoeren, e-mails versturen en de gegevens exporteren. De verzamelde data worden niet in mindering gebracht op uw respondentenvoorraad. Exports van ruwe gegevens (Excel en SPSS) van gedeactiveerde enquêtes bevatten echter maximaal 5 records (steeds de nieuwste). Het online-rapport en het PowerPointrapport zijn allebei niet beschikbaar. De toestand 'gedeactiveerd' is dus geschikt voor het ontwikkelen van een enquête en het zonder kosten testen van een enquête. Nieuwe enquêtes zijn standaard niet geactiveerd. 

Status 'geactiveerd'


De inhoud van een geactiveerde enquête kan niet gewijzigd worden. Het is in deze toestand niet mogelijk enquête-inhoud toe te voegen, te wissen, de volgorde te veranderen of welke wijziging dan ook in de tekst aan te brengen. Op de pagina 'Aanmaken' is daarom de knop 'Inhoud toevoegen' verborgen. In deze toestand kunt u wel onbeperkt gegevens verzamelen. Zowel via de exports met ruwe gegevens als het online-rapport en het PowerPoint-rapport heeft u toegang tot deze gegevens.

Status 'Enquete Herzien'In deze staat kunt u wijzigingen aanbrengen in de enquête, e-mails verzenden en de gegevens exporteren. De veranderingen die u op de enquête doet, worden echter niet door de deelnemers gezien, zolang deze niet opnieuw gepubliceerd worden. Hiervoor moet u op "Publiceren Enquête" klikken. Door de wijzigingen te publiceren wordt er een nieuwe versie van uw aangepaste vragen gemaakt, zodat de oude gegevens intact blijven, zelfs als er enkele vragen waren veranderd. Alle deelnemers die aan de enquête waren begonnen voordat de wijzigingen werden gepubliceerd, moeten de enquête nog steeds met de oude versie afronden.

Status “Gesloten”

U kunt een geactiveerd onderzoek sluiten door op "Enquête afsluiten" te klikken. Deze staat sluit de enquête voor de deelnemers, zodat er niet meer gegevens worden verzameld. De verzamelde gegevens kunnen nog steeds geanalyseerd worden. De enquête kan echter niet in deze toestand worden bewerkt. Als u dat wilt doen, moet u de enquête activeren en vervolgens instellen om deze te herzien. De reactivering van de enquête zal geen gegevens verwijderen.