Enquêtes‎ > ‎

Distributie


Op de pagina 'Distributie' vindt u diverse mogelijkheden om deelnemers voor uw enquête uit te nodigen. 

Anonieme Enquêtelink


Iedere enquête heeft zijn eigen unieke enquêtelink. Deze link kunt u bijvoorbeeld publiceren op een website, om de websitebezoekers toegang tot uw enquête te geven.

Survalyzer genereert de enquêtelink automatisch bij het aanmaken van een nieuwe enquête. Enquêtelinks kunnen niet gewijzigd worden en blijven bestaan tot de bijbehorende enquête verwijderd wordt. Anders dan een persoonlijke link, staat de enquêtelink meerdere keren deelnemen toe. Iemand kan meerdere keren de enquêtelink aanklikken en meerdere keren aan dezelfde enquête deelnemen. Iedere deelname levert een nieuw record op.

Distributie per e-mail


Met de e-mailverzendlijst kunt u per e-mail uitnodigingen voor uw enquête versturen en een herinnering sturen aan personen die wel al uitgenodigd zijn maar nog niet deelgenomen hebben. E-mailverzendlijsten werken op dezelfde manier als bij e-mailprogramma's of internettoepassingen: u vult afzender, ontvanger, onderwerp en inhoud van het bericht in en verstuurt het geheel. Een of meerdere ontvangers krijgen dan uw e-mail in hun inbox.

Door een van de verzendmethoden e-mail of linklijst te selecteren, kunt u informatie over de ontvangers inzien aan de rechterkant van het venster. Als de ontvangers handmatig werden ingevoerd dan zal dit in een overzicht worden getoond. Als een heel panel werd geselecteerd dan wordt de naam van dat panel getoond. U kunt op deze naam klikken om het panel te openen.

Nieuwe e-mailverzendlijst aanmaken

Om een nieuwe e-mailverzendlijst aan te maken, klikt u rechtsboven onder 'E-mailverzendlijst toevoegen' op de knop 'E-mail'. Op de volgende bladzijde kunt u dan de uitnodiging schrijven.

Uitnodiging


Na het aanmaken van een nieuwe e-mailverzendlijst stuurt u altijd eerst een uitnodiging. Alle ontvangers met een geldig e-mailadres krijgen de uitnodiging. Welke informatie u precies op moet geven, vindt u hieronder in de paragrafen over dit onderwerp.
Als u alles goed ingevuld heeft, klikt u op 'Verzenden …'. U krijgt dan een scherm te zien, waarin u alle gegevens nog een keer kunt controleren. Na nog een klik op de knop wordt het bestand met de e-mails dan daadwerkelijk verstuurd.

Herinnering


Bij bestaande e-mailverzendlijsten kunt u herinneringen versturen. Uitsluitend die ontvangers, die de enquête nog niet voltooid hebben, krijgen een herinnering. U kunt zelf dus geen ontvangers aangeven voor herinneringen. Dat doet Survalyzer automatisch.

Om een herinnering te versturen, kiest u eerst de gewenste e-maildistributielijst. Klik vervolgens links onder 'Herinnering' op de knop 'Herinneringsmail versturen'. Op de volgende bladzijde kunt u dan de herinnering samenstellen. De gegevens die u moet opgeven zijn dezelfde als bij de uitnodiging, met uitzondering van de ontvanger (zie ook de paragrafen hieronder over dit onderwerp).

Als u op 'Verzenden …'. klikt, krijgt u ook hier een scherm te zien, waarin u alle gegevens nog een keer kunt controleren. Na nog een klik op de knop, worden de herinnerings-e-mails daadwerkelijk verstuurd.

Respons


Wilt u de respons bekijken? Selecteer dan een bestaande e-mailverzendlijst. Rechts vindt u dan onder Respons statistiek' de informatie over de respons.

Voltooid

Survalyzer registreert slechts de respondenten die de eindpagina / bedankpagina van de survey hebben bereikt als ‘afgerond’. De enige uitzondering wordt gemaakt bij het element ‘Doorsturen naar URL’ (zie voor meer informatie ‘doorsturen naar URL).

Wordt aan gewerkt

Een deelname wordt geteld als 'begonnen', zodra de ontvanger geklikt heeft op de link naar de enquête die in de uitnodiging of herinnering staat.

Niet beantwoord

Zolang de ontvanger van een e-mail niet geklikt heeft op de link naar de enquête die staat in de uitnodiging of herinnering, geldt dit als 'niet gereageerd'.

Hard bounces

Als de mailserver van een ontvanger meldt dat het opgegeven adres niet bestaat (als het bijvoorbeeld een tikfout bevat), dan telt Survalyzer dit als een 'hard bounce'.

Screenout

Deze status wordt alleen opgeslagen bij een respondent wanneer hij te maken krijgt met het doorsturen naar een URL (zie voor meer informatie ‘doorsturen naar URL). Het betekent dat de respondent is doorgestuurd naar een andere website. Wanneer deze status is gebruikt ziet u in de dataset tevens naar welke URL de respondent is doorgestuurd. Om deze informatie in te zien, dient u de ruwe data te exporteren naar Excel.

Bounce Management (Bounces)

De Bounce Management of Bounces controleert of de ontvangen e-mails waar of niet ontvangen worden. Bij het versturen van een e-mail stuurt het "retourpad" naar de mailserver van Survalyzer. Als de ontvangende mailserver het niet doorstuurt naar een mailbox, stuurt het een melding naar de mailserver van Survalyzer. De Bounce data is na ongeveer 30 tot 45 minuten na de distributie beschikbaar.

Hard Bounces

Wanneer de ontvangende mailserver meldt dat het e-mailadres niet bestaat (bijvoorbeeld door een typo) en het bericht niet kan worden afgeleverd, telt Survalyzer dit als "Hard Bounce".

Soft Bounces

Soft Bounces zijn tijdelijk niet-leverbare e-mails (bijvoorbeeld volle mailbox).

De details voor elke bounce kunnen worden gedownload om te zien welk e-mailadres / deelnemer niet kon worden gecontacteerd.

Meer informatie over Hard- en Soft bounces vind u in onderstaande links

· https://tools.ietf.org/html/rfc3463

· https://tools.ietf.org/html/rfc5248


Gegevens in uitnodigingen en herinneringen

Afzender

Als afzender wordt standaard het in uw gebruikersprofiel opgegeven e-mailadres gebruikt. U kunt echter ook een ander e-mailadres opgeven.

Om te voorkomen dat de verzonden berichten door de mailserver van de ontvanger afgewezen worden of als spam beschouwd worden, verzendt Survalyzer alle e-maildistributielijsten vanaf het volgende adres ('from'-veld):[Uw _gebruikersgroep]@survey.survalyzer.com. Als antwoordadres wordt echter het in het veld afzender opgegeven adres gebruikt '('sender’-veld). Zo wordt ervoor gezorgd, dat antwoorden op door Survalyzer verzonden berichten terechtkomen op het adres dat vastgelegd is als afzender. Verdere informatie over het verschil tussen 'from'-veld en 'sender'-veld vindt u in de documentatie over het e-mailprotocol: https://tools.ietf.org/html/rfc5322#section-3.6.2 (in het Engels).

Ontvanger

Voor de adressen van de ontvangers heeft u de keuze: u kunt ze handmatig invullen of u kunt de adressen van afzonderlijke panelleden of van alle panelleden gebruiken.
Ontvanger handmatig invoeren
Als u kiest voor de optie 'Voer e-mailadressen handmatig in…', dan opent zich boven de selectielijst met panels een invoerveld waarin u de adressen van de ontvangers kunt opgeven. Als u meerdere ontvangers wilt opgeven, zet u tussen de adressen een komma als scheidingsteken.
Panelleden of hele panels
Om deze optie te kunnen gebruiken, moet u eerst een panel aanmaken. Meer informatie daarover vindt u bij Panels.

Als u de mail naar een volledig panel wilt verzenden of naar slechts een paar personen in dat panel, moet u deze als ontvanger kiezen. Nadat u een panel hebt gekozen, verschijnt hieronder een andere vervolgkeuzelijst. De eerste optie 'Gehele Panel' is standaard geselecteerd. De tweede optie is "Filtered Panel". Als "Gehele Panel" is gekozen, wordt de uitnodiging verzonden naar alle panelleden die een geldig e-mailadres hebben. Als u "Gefilterd paneel" kiest, kunt u de panelleden filteren, zodat slechts een deel de uitnodiging ontvangt. Alle andere opties in de selectielijst zullen alle panelleden tonen. Om alleen de uitnodiging te versturen naar een van hen kunt u die persoon kiezen.

Gefilterd Panel

Door het panelfilter te gebruiken, kunt u het panel filteren om een ​​segment van dat panel te krijgen. Op deze manier kunnen doelgroep specifieke uitnodigingen worden verzonden. U kunt alle informatie in het panel gebruiken als filteromstandigheden. Sommige aanvullende panel lid specifieke informatie is ook beschikbaar als filterconditie; bijvoorbeeld in welke periode het panel lid uitgenodigd is of in welke periode zij hun laatste onderzoek voltooid hebben.

Bericht

In deze selectielijst bepaalt u welk bericht verstuurd moet worden. Een 'bericht' slaat verschillende attributen op, net als e-mailtemplates, die u misschien kent van e-mailprogramma's of webmailprogramma's. Het gaat om de volgende attributen:
  • Afzender
  • Onderwerp
  • Tekst van het bericht
U kunt een bestaand bericht gebruiken. Als u een nieuw bericht wilt maken, dan kiest u 'Nieuw bericht'. 'Bericht opslaan als …' aan de rechterkant maakt een kopie, die u kunt opslaan onder een andere naam.

Onderwerp

Hier geeft u aan wat het onderwerp van het bericht is. Geef het onderwerp kort en krachtig weer. Dat levert de beste respons op.

Tekst van het bericht

Voor het opstellen van de tekst van het bericht kunt u gebruik maken van een teksteditor, met ruime keuze aan opmaakmogelijkheden.
Link naar de enquête in de tekst van het bericht
Een persoonlijke link toevoegen aan de tekst van het bericht doet u door de placeholder {{survey.personal_link}} op een plek naar keuze in de tekst van het bericht in te voegen (zie ook Placeholders). In de standaarduitnodiging en het 'nieuwe bericht' staat al zo'n link. Bij verzending vervangt Survalyzer de placeholder door een link naar de enquête. Deze link verbindt de enquête met de panelleden of het handmatig ingegeven e-mailadres.
  • Het is ook mogelijk om een enquêtelink in de berichttekst in te voegen. De persoonlijke link heeft echter verschillende voordelen:
  • U kunt panelvelden in de enquête gebruiken, die verschillende teksten kunnen tonen afhankelijk van de paneldeelnemer (zie ook ).
  • Persoonlijke links staan slechts één keer deelnemen toe. Met een persoonlijke link heeft u dus meer controle over wie aan de enquête mag deelnemen en hoe vaak.
  • Deelnemers kunnen met een gestarte enquête doorgaan op een ander apparaat.
  • Bij gebruik van een persoonlijke link worden herinneringen uitsluitend verstuurd aan de paneldeelnemers die de enquête nog niet voltooid hebben. De enquêtelink kan dit onderscheid niet maken en stuurt herinneringen naar alle paneldeelnemers.

Meertalige e-mailverzendlijsten


Als u meertalige enquêtes houdt, dan kan het gebruik van meertalige e-mailverzendlijsten interessant zijn. Net zoals bij enquêtes zijn ook bij e-mailverzendlijsten verschillende talen mogelijk.

Het taalbeheer en het ingeven van vertaalde onderwerpregels en teksten van berichten vindt plaats op dezelfde manier als bij enquêtes (zie Meertalige enquêtes).

Als voor een ontvanger geen taal vastgelegd is, dan wordt het bericht in de standaardtaal verstuurd. De onderwerpregel en de tekst van het bericht worden op de pagina 'Distributie' ook getoond in de standaardtaal.

Distributie via linklijst

Met de linklijst kunt u een Excel-bestand genereren van respondenten uit een bestaand panel, met unieke links om deelnemers uit te nodigen voor uw onderzoek. Iedere link kan slechts een keer gebruikt worden. De linklijst is altijd actueel en klaar om te downloaden.

Een nieuwe linklijst aanmaken

Op de pagina ‘Distributie’ staat rechts de knop ‘Verzendlijst toevoegen’. Hier kunt u vervolgens kiezen voor ‘Linklijst’.


Wanneer u kiest voor de optie ‘linklijst’ moet er een panel beschikbaar zijn. Nadat u het juiste panel heeft geselecteerd kunt u klikken op ‘Linklijst genereren’ en zal de lijst worden aangemaakt. Zodra dit gedaan is, kunt u de linklijst downloaden als Excel-bestand. 

Panelstatistieken


Selecteer bij E-mails een linklijst om de responsgegevens te bekijken. U ziet rechts de responsstatistieken met informatie over het aantal volledig ingevulde, deels ingevulde en nog niet ingevulde vragenlijsten (zie ook de respons).