Enquêtes‎ > ‎

Analyseren

Op de pagina 'Analyseren' kunt u de verzamelde gegevens uitvoerig bestuderen en uitpluizen. Helemaal boven aan de pagina wordt hier informatie getoond over hoeveel voltooide en onvoltooide records (afgebroken/onderbroken) in uw enquête opgeslagen zijn. Voor verdere analyse heeft u de beschikking over de volgende opties. 

Rapporten

De rapporten zijn uitsluitend beschikbaar bij geactiveerde enquêtes. Bij niet-geactiveerde enquêtes kunt u geen rapporten bekijken en deze ook niet genereren of downloaden (zie ook Enquêtes activeren en deactiveren).

Online-rapport


Bij geactiveerde enquêtes ziet u links het online-rapport voor uw enquête. Onder de informatie over het aantal volledige en onvolledige records staat een lijst met alle vragen van de enquête. Boven aan deze lijst staat de Report Summary. Hierin staan de enquête-periode en het aantal records die in het rapport verwerkt zijn (dat wil zeggen het aantal complete records) en de responsstatistiek.

Als u een vraag in de lijst aanklikt, ziet u een grafische verwerking van de antwoorden bij die vraag. De grafiek of diagram wordt automatisch gekozen aan de hand van het vraagtype. Onder het diagram kunt u met een klik op 'Downloaden' het diagram als afbeeldingsbestand (.png) en de getoonde waarden als Excelbestand downloaden. Als de door u geselecteerde vraag een open vraag is, dan ziet u in plaats van een diagram de volledige opsomming van alle antwoorden op de vraag (in alfabetische volgorde). Bij een halfopen vraag ziet u eerst het diagram en daaronder de antwoorden op het open deel van de vraag. De antwoorden op de open vragen kunnen ook als Excelbestand gedownload worden, door onder de lijst met de antwoorden te klikken op 'Downloaden'.

Online rapport doorsturen


U kunt derden toegang geven tot het online rapport. Dat doet u door de link aan hen door te geven. Klik op het icoon 'Rapportlink en toegangsgegevens tonen’ rechts naast de enquêtenaam. De link wordt dan getoond. Denkt u er wel aan, dat dit rapport beschermd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u dus de URL aan iemand anders wilt doorgeven, dan moet u ook de toegangsgegevens meesturen. Klik op de betreffende link om de toegangsgegevens te tonen.

Bij meertalige enquêtes zijn de toegangsgegevens voor iedere taal verschillend, de link is echter altijd dezelfde. Op deze manier kunt u bepalen in welke taal het online-rapport te zien is voor de persoon aan wie u de link met de toegangsgegevens geeft.

PowerPointrapport

Door klikken op de knop 'Exporteer PowerPoint-rapportage', rechts onder 'Download rapportages', kunt u een compleet PowerPoint-rapport downloaden. In het PowerPointrapport staan alle diagrammen bij elkaar afgebeeld die u bij de online-rapport afzonderlijk kunt bekijken. Dezelfde diagramtypes worden gebruikt. Deze zijn afhankelijk van het vraagtype. In PowerPoint heeft u echter de mogelijkheid om desgewenst het diagramtype te wijzigen, de afgebeelde waarden te bewerken en opmaak/design van de diagrammen aan te passen.

Sjabloon

Zie ook PowerPointrapport Sjabloon.

Excelrapport

Door klikken op de knop 'Exporteer Excel Rapportage', rechts onder 'Download rapportages', kunt u een compleet Excelrapport downloaden. In het Excelrapport staat op het eerste blad het aantal deelnemers. Daarna volgt voor iedere vraag een eigen blad met de antwoordenverdeling of/en een lijst met antwoorden als er sprake is van open vragen. Het Excelrapport is een goede basis voor het maken van eigen grafieken.

Kruistabellen in Excel-Rapportage

Voor Excel-rapporten is het mogelijk om kruistabellen te maken, wat betekent dat het mogelijk is om segmenten of doelgroep specifieke rapportgegevens te maken.

Wanneer u op de knop 'Segment toevoegen' klikt, kunt u een segment toevoegen door een filter te definiëren die de bevindingen ook in of uit de segmentdata bevat of uitsluit.

Voor segmenten zijn dezelfde criteria beschikbaar als voor rapportfilters (zie http://help.survalyzer.com/surveys/analyze#TOC-Filtering).

Voorbeeld 
U wilt bijvoorbeeld de gegevens verdelen in twee segmenten, een segment voor mannelijke deelnemers en een voor vrouwelijke deelnemers en vergelijk deze gegevens met de hele enquête data. In dit geval moet u de volgende segmenten maken:

Het resultaat in het Excel-rapport ziet er als volgt uit:


PDF-rapport
Door te klikken op de knop 'Exporteer PDF rapportage' kunt u een compleet rapport in PDF-formaat downloaden. Dit rapport bevat alle elementen van het online-rapport (behalve de antwoorden op open vragen). Het kan echter ook zonder internetverbinding gelezen worden en het is het best geschikt als u een compleet rapport wilt afdrukken.

Export van ruwe gegevens

Zowel geactiveerde als gedeactiveerde enquêtes staan export van ruwe gegevens toe, naar keuze als Excelbestand of SPSS-bestand.

Excel-export van ruwe gegevens

Het Excelbestand bevat 2 bladen: 'Answers' en 'Variables'. Op het eerste blad staan alle gegevens (in iedere kolom een variabele, in elke rij een ingevulde vragenlijst). Op het tweede blad is de structuur van de enquête afgebeeld met variabelennaam (kolom A), vraagtekst (kolom B) en de antwoordmogelijkheden (waarden en labels – kolom C). De variabelennamen uit kolom A op het tweede blad staan op het eerste blad in rij 1 (in dezelfde volgorde). Op deze manier kunt u indien nodig op het tweede blad opzoeken welke vraag en welk antwoord horen bij een bepaalde waarde op het tweede blad.

SPSS-export van de ruwe gegevens

Het bestand met de ruwe gegevens voor statistische software SPSS is volledig gelabeld. Dat wil zeggen, dat de gegevensstructuur gedefinieerd is met de direct uit de enquête overgenomen vraagteksten en labels van de antwoordmogelijkheden.

Gefilterde rapporten


Rapporten kunnen ook worden gefilterd. Als bij een geactiveerde enquête de pagina Analyzeren wordt geopend dan wordt het standaard filter toegepast. Dit filter kan worden aangepast door hieronder te klikken op de knop ‘Filter bewerken’.

Een venster opent dat hetzelfde is als dat voor filtervoorwaarden voor vragen en onderdelen. . Een filter kan zoveel voorwaarden als noodzakelijk bevatten, die aan elkaar worden gekoppeld met ‘En’ of ‘Of’ (met 'En' is de koppeling sterker/de voorwaarde strenger dan met ‘Of’). Als criteria komen in aanmerking:

  • 'Vraag': antwoorden op vragen
  • 'Panelveld': waardes van panelvelden
  • 'URL-variabele': via URL-parameters doorgegeven variabelen (zie ook Placeholders)
  • 'Apparaat': het soort apparaat dat gebruikt wordt voor het invullen (desktopcomputer, tablet of smartphone)
  • 'Berekening': optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*) of verdelen (/) op vragenlijst-, panel- en URL-variabelen (zie ook Berekeningen met variabelen)
  • ‘Taal’: gebaseerd op taal

Een filter dat is opgesteld voor online-rapporten kan alleen op online-rapporten worden toegepast. Een filter dat is aangemaakt voor een PowerPointrapport kan worden gebruikt voor alle rapporten en exportsdie kunnen worden gedownload.

NB: Het standaard filter zal worden aangepast en bewaard en rapporten/exports zullen overeenkomstig worden gefilterd totdat het weer wordt aangepast en bewaard.