Enquêtes

Enquêtes beheren

Op de pagina 'Enquêtes', te bereiken via 'Enquêtes' in de hoofdnavigatie, kunt u uw enquêtes beheren.

Nieuwe enquête aanmaken


Klik rechtsboven op de knop 'Nieuwe enquête aanmaken' om een nieuwe enquête aan te maken. Geef de enquête op de volgende pagina een duidelijke, voor zich sprekende naam, zodat u de enquête later snel terug kunt vinden in de lijst met enquêtes. Deze naam is alleen intern zichtbaar en kan altijd gewijzigd worden. Leg ook de taal van de enquête vast. De taal van de enquête bepaalt bijvoorbeeld de taal van de validatieteksten bij verplichte vragen. Denk er wel aan dat de taal van de enquête geen invloed heeft op de tekst van vragen en antwoordmogelijkheden.

Bestaande enquêtes


Deze tabel laat een item zien voor elk van uw enquêtes en geeft de naam van de enquête, de datum waarop de enquête voor het laatst gewijzigd is ('Gewijzigd'), de status van de enquête en het aantal verzamelde records ('Antwoorden'). Door te klikken op een regel kunt u de betreffende enquête bewerken en met de knoppen aan de rechterkant kunt u bestaande enquêtes dupliceren, dat wil zeggen een nieuwe enquête aanmaken met dezelfde inhoud, of enquêtes verwijderen. Het verwijderen wordt pas uitgevoerd nadat u de actie bevestigd heeft.