Account Management

Als u een gelicenceerde admin-gebruiker in uw Survalyzer account bent, kunt u meerdere workspaces of gebruikers beheren. Hoe dit werkt en welke mogelijkheden er zijn, zullen in dit hoofdstuk worden getoond.

 

Toegang tot accountbeheer

Om toegang te hebben tot het accountbeheer moet u eerst een admin gebruiker zijn. Na het inloggen met de admin wachtwoord ziet u een scherm zoals het onderstaande:


Om toegang te krijgen tot het accountbeheer, kunt u nu op de accountnaam klikken. Als u slechts één werkruimte hebt, kunt u ook toegang krijgen tot het accountbeheer door op de rechterbovenhoek te klikken en 'Account' te kiezen.

Accountmanagement acties

Zoals u in de screenshot kunt zien, zijn er twee secties, het gebruikersbeheer en het workspacebeheer.

Gebruikersbeheer

De acties 1 tot en met3 in de screenshot zijn allemaal voor het gebruikersbeheer.

1. Downloaden

De eerste is de knop genaamd "Downloaden". Hiermee is het mogelijk om alle gebruikers te downloaden om een overzicht te verkrijgen.

2. Maak een nieuwe gebruiker aan

De tweede is de knop 'Maak Een Nieuwe gebruiker Aan, die een nieuwe gebruiker zal aanmaken. Wanneer u daarop klikt, wordt deze pagina getoond:

https://sites.google.com/a/survalyzer.com/hulp/account-management/Account%20Management%20image3.png?attredirects=0


Op deze pagina moet u alle velden invullen om die gebruiker te maken. Het wachtwoord moet minstens 8 tekens, een nummer, een hoofdletter en een kleine letter bevatten.

U moet ook de toegangsrechten voor deze gebruiker instellen, zoals u ziet, zijn er maar 2 mogelijkheden:

Toegang toestaan en Toegang geweigerd. De standaardoptie is "Toegang geweigerd". Wanneer de toegang wordt verleend, kan deze gebruiker enquêtes in de geselecteerde Workspace maken, activeren en verwijderen.


3. Bewerken en verwijderen

De opties die als derde op de accountbeheerpagina zijn ingevoerd, zijn de bewerkingsoptie en de verwijderoptie. De bewerkingsoptie opent een soortgelijke pagina op de pagina 'Maak Een Nieuwe gebruiker aan', het enige verschil is dat de formuliervelden zijn ingevuld en dat de gebruiker bewerkt en niet wordt aangemaakt.

Workspace Management

De acties 4 en 5 hebben betrekking op het Workspace management.

4. Nieuwe Workspace aanmaken

Wanneer u op de knop 'Nieuwe Workspace Aanmaken' klikt, wordt de volgende pagina weergegeven:


Op deze pagina zijn er maar drie mogelijkheden om te definiëren. Ten eerste is de naam van de Workspace en dan hebben we twee privacy instellingen. Wanneer deze twee instellingen zijn ingeschakeld, slaat de server het IP-adres van de respondenten op en de “useragent” van de respondent op. Het is uw beslissing om deze informatie op te slaan al dan niet.

Wanneer een nieuwe Workspace is aangemaakt, worden alle gebruikers standaard ingesteld op "Toegang geweigerd" voor deze Workspace. Om toegang te geven tot deze Workspace moet u dat voor elke gebruiker individueel instellen inclusief de admin gebruiker.

5. Bewerken en verwijderen

De opties die als vijfde op de accountbeheerpagina zijn ingevoerd, zijn de bewerkingsoptie en de verwijderoptie. De bewerkingsoptie opent een vergelijkbare pagina op de pagina 'Nieuwe Workspace Aanmaken', het enige verschil is dat de formuliervelden zijn ingevuld en dat het Workspace wordt bewerkt en niet gemaakt.